Liber LXXVII

OZ

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet. – AL 1.40

"…du har ingen annan rätt än att göra din vilja. Gör det, och ingen annan skall säga nej." – AL 1.42-43

"Var man och var kvinna är en stjärna" – AL 1.3

Det finns ingen annan gud än människan.

 1. Människan har rätt att leva efter sin egen lag:--

  att leva på det sätt hon vill:

  att arbeta som hon vill:

  att leka som hon vill:

  att vila som hon vill:

  att dö när och hur hon vill:

 2. Människan har rätt att äta vad hon vill:

  att dricka vad hon vill:

  att vistas var hon vill:

  att röra sig som hon vill uppå jordens yta.

 3. Människan har rätt att tänka vad hon vill:

  att säga vad hon vill:

  att skriva vad hon vill:

  att rita, måla, skära, etsa, forma, bygga som hon vill:

  att klä sig som hon vill:

 4. Människan har rätt att älska som hon vill:--

  "Ta även ert lystmäte och vilja av kärlek som ni vill, när, var och med vem ni vill!" – AL 1.51

 5. Människan har rätt att döda dem som skulle förhindra dessa rättigheter.

"slavarna skall tjäna" – AL 2.58

"Kärlek är lagen, kärlek under vilja." – AL 1.57