Avgifter

O.T.O.s externa arbete är baserat på avgifter som betalas gemensamt av medlemmarna.

Årsavgifterna är till för att stödja O.T.O.s arbete både nationellt som internationellt. Hälften av årsavgifterna skickas till det internationella högkvarteret, och hälften stannar i Sverige för att stödja vårt nationella arbete.

Initiationsavgifterna är till för att täcka kostnader i samband med initiationer.

Avgifterna i Sverige styrs av USD-kursen, priserna uppdateras därför regelbundet. Här följer en summering av avgifterna för de olika graderna i svenska kronor:

Avgifter
Grad Initiationsavgift Årsavgift Totalt
429 kr 470 kr 899 kr
336 kr 470 kr 806 kr
II° 336 kr 935 kr 1271 kr
III° 672 kr 1380 kr 2052 kr
IV° 960 kr 1755 kr 2715 kr
P.I. 288 kr 1755 kr 2043 kr