A.·. A.·.

A.A. sigil

O.T.O. har länge arbetat i allians med A.·. A.·. genom vilket Thelemas Lag först proklamerades till världen.

A.·. A.·. är ett utlärande och initiatoriskt system hängivet det personliga och privata andliga avancemanget för dess medlemmar. Arbetet inom A.·. A.·. är helt privat och baserat på en kedja av aspiranter utan någon social kontakt. O.T.O. och A.·. A.·. har tillsammans publicerat journalen “The Equinox” sedan 1912 e.v.

Trots att de är distinkt separata organisationer har O.T.O. historiskt sett assisterat A.·. A.·. i praktiska göromål som ligger utanför dess primära uppdrag som helt och hållet är andligt i sin natur.

Aspiranter till A.·. A.·. kan skriva till:

Chancellor
BM ANKH
London WC1N 3XX 
ENGLAND 

www.outercol.org