Historik

Carl Kellner | Academia Masonica | O.T.O. under Reuss och Crowley | O.T.O. under Aleister Crowley | Karl Germer | Grady McMurtry | O.T.O. under Germer | Interregnum | O.T.O. under McMurtry | Utmaning i domstol | O.T.O. idag

O.T.O.´s officiella grundande i början av 1900-talet representerade egentligen ett återinträde och sammanflöde av de olika strömningar av esoterisk visdom som var förtryckta och splittrade på grund av religiös och politisk intolerans under de mörka tidsåldrarna. O.T.O. stammar ur Frimurar-, Rosenkors- och upplysningsrörelserna från 1800-talet, men även från Tempelriddarna under korstågen, den tidiga Kristna Gnosticismen samt de hedniska mysterieskolorna.

O.T.O.´s symbolism innehåller en återförening av de dolda traditionerna från öst och väst, och O.T.O.´s lösning av dessa traditioner har givit Ordern möjligheten att inse det sanna värdet av Aleister Crowleys uppenbarelse i Lagens Bok.

Carl Kellner

O.T.O.´s andlige fader var Carl Kellner (Renatus, Sept. 1, 1851 - Juni 7, 1905), en välbeställd Österrikisk papperskemist. Kellner studerade Frimureri, Rosenkorsmysterier och Österns mysticism och reste vitt och brett i Europa, Amerika och mindre Asien. Under sina resor fick han kontakt med tre adepter; en Sufi: Soliman ben Aifa, och två Tantriska Hinduer: Bhima Sena Pratapa från Lahore och Sri Mahatma Agamya Paramahamsa och en organisation kallad ”Ljusets Hermetiska Brödraskap”.

1885 mötte Kellner teosofisten och rosenkorsaren doktor Franz Hartmann (1838 - 1912). De samarbetade runt en inandningsterapi för tuberkulos vid Hartmanns laboratorier nära Salzburg och kom under sina experiment på en "nyckel" som förklarade i klarhet alla frimureriets komplexa symboler och som enligt Kellner öppnade Naturens mysterier. Kellner ville så öppna ett Academia Masonica som skulle hjälpa alla frimurare att bli familjära med alla de existerande frimurargraderna och systemen som cirkulerade och praktiserades vid denna tid.

Academia Masonica

1895 började Kellner diskutera denna idé med sin medhjälpare Theodor Reuss (Merlin eller Peregrinus, Juni 28, 1855 - Okt. 28, 1923). Under dessa diskussioner beslöt Kellner att Academia Masonica istället skulle kallas den "Orientaliska Tempelriddar Ordern", och den inre "ockulta" cirkeln av denna Ordern skulle organiseras i enlighet med frimureriets Memphis och Mizraim-riter. Dessa skulle lära ut de esoteriska Rosenkorsardoktrinerna från Ljusets Hermetiska Brödraskap samt Kellners "nyckel"till frimurarnas symbolism.

Tyvärr kunde inte kvinnor bli medlemmar i de etablerade frimurarlogerna i det "vanliga" frimureriet varför Kellner reformerade frimureriet så att både män och kvinnor skulle kunna bli antagna till varje nivå av initiation i O.T.O.

Diskussionerna Kellner och Reuss emellan ledde inte till några resultat direkt, då Reuss var upptagen med att återupprätta Illuminati-Ordern tillsammans med sin medarbetare Leopold Engel (1858 - 1931) från Dresden, men Reuss övergav detta arbete i juni 1902 för att koncentrera sig på upprättandet av O.T.O.

Theodore Reuss som även var ledare för den Bavariska Illuminati Ordern och Stormästare för de Swedenborgianska riterna inom frimureriet i Tyskland samt Speciell Inspektor för Martinist Ordern i Tyskland och Magus i det Högre Rådet för Rosenkors Ordern i England fick tillåtelse från John Yarker (1833 - 1913), och från storlogerna inom frimureriet att arbeta med de andra varierande riterna av frimureriets högre grader, de s.k. Antika Orientaliska Riterna av Memphis och Mizraim och den Antika och Accepterade Skotska riten - 33º - 95º. John Yarker var Den Absoluta Suveräna Stormästaren av Mizraim och Memphis-riterna samt de skotska riterna i England vid denna tid.

Dessa riter sammantaget integrerades inom O.T.O. och blev så det mest kompletta system av frimureri dittills skådat. Tillsammans medgav de ett komplett system av frimurarinitiationer inom Ordern och med inkorporerandet av dessa riter fick O.T.O. förmågan att operera som ett fullkomligt oberoende frimurarsystem.

Reuss startade publikationen ”Oriflamme” 1902 som blev den första O.T.O.-publikationen och utges än idag av O.T.O. 1903 utgavs så O.T.O.´s manifest som publicerades i Oriflamme.

Kellner dog den 7:e juni 1905 och Reuss erhöll sålunda fullt ledarskap för Ordern. Med assistans från Franz Hartmann och Heinrich Klein producerades en konstutition för O.T.O. år 1906.

O.T.O. under Reuss och Crowley

Rudolph Steiner (1861-1925) var vid denna tidpunkt Generalsekreterare för den Tyska grenen av det Teosofiska sällskapet och blev 1906 utnämnd till Ställföreträdande Stormästare i den underliggande sektionen av O.T.O. i Berlin kallad “Mystica Aeterna”. Steiner fortsatte sedan med att skapa det Antroposofiska Sällskapet 1912, som existerar än idag och bl.a. inom skolan driver den s.k. Waldorf-pedagogiken i Sverige. Han avbröt sin kontakt med O.T.O. och Reuss 1914 p.g.a. sitt engagemang med Antroposoferna.

Den 24:e juni 1908 arrangerade Doktor Gérard Encausse (Papus, 1865-1916) en "Internationell och Spriritualistisk Konferens"i Paris och mötte där Reuss som då gav honom tillåtelse att driva en frimurarloge i Paris. Reuss fick samtidigt av Encausse en Gnostisk Katolsk konsekrering in i den Gnostisk Katolska Kyrkan som Encausse tillsammans med Jean Bricaud (1881-1934) då drev. Denna kyrka grundades 1890 av Jules Doinel (1842-1903) och existerar inom O.T.O. än idag som Ecclesiae Gnosticae Catholicae (E.G.C.).

Som journalist reste Reuss ofta till England och på en av dessa resor mötte han Aleister Crowley (Baphomet, Okt. 12, 1875 - Dec. 1, 1947) som han gav tillgång till O.T.O.´s grader år 1910. Den 12:e April, 1912 gav Reuss Crowley tillstånd att bli Nationell Stormästare över Storbritannien och Irland. Crowleys tillstånd inkluderade överhöghet över de engelskspråkiga riterna i O.T.O. och han gav dessa namnet "Mysteria Mystica Maxima," eller "MMM". Crowley blev erkänd som Xº i O.T.O. d.v.s. Kung över O.T.O i England och Irland.

Crowley publicerade sedan MMM´s manifest där MMM blev identifierat som det Brittiska O.T.O. som även inkluderade "alla de länder där engelska talas". Alltså; vid året 1912 hade Crowley och Reuss kondenserat frimureriet i ett arbetsbart system i tio grader som inkorporerade lärdomen och symbolismen av ytterligare ett antal ockulta och mystiska sällskap. O.T.O. förblev vid denna tidpunkt principiellt en frimurarordern även om Reuss tillkännagav att O.T.O. inte var en frimurarordern per se och englands Storloge motsatte sig att O.T.O. skulle kalla sig en frimurarordern då den tillät kvinnor att bli initierade.

1912 skrev Crowley den Gnostisk Katolska Mässan under ett besök i Moskva som än idag används som O.T.O.´s centrala privata och offentliga ceremoni genom EGC och som korresponderar till den Romersk Katolska Kyrkans mässa.

Trots de tidigare uttalandena där O.T.O. inte benämndes som en frimurarorden förblev Crowley obekväm med O.T.O.´s frimurarkaraktär av ett antal orsaker:

  • I skarp kontrast gentemot Reuss ansåg Crowley att kvinnor inte kunde initieras till frimurare men dock kunde bli initierade i O.T.O.
  • Han var frustrerad över de komplicerade förberedelserna för att kunna utföra frimurarinitiationer samt deras för myckna ordighet. Crowley upplevde dessa faktorer som hinder för ett framgångsrikt utförande i det moderna samhället bland moderna människor.
  • Han ansåg att det symboliska innehållet i frimurarritualerna hade blivit förvanskat så till den milda grad att de blivit oanvändbara.
  • Och kanske framförallt; han önskade att O.T.O.´s system skulle hjälpa till att sprida Thelemas lag.

På grund av dessa anledningar preparerade Crowley, på Reuss uppdrag, en förändring av initiationsritualerna i O.T.O. som skulle visa frimureriets hemligheter med precision och effektiv dramatik, som skulle vara passande för initiering av både män och kvinnor, som inte skulle inkräkta på Storlogen inom Englands Frimureri, och som skulle återge Thelemas grundläggande lärdom. Crowley utförde denna revision 1915 för MMM´s räkning.

1915 eller 1916 skrev så Crowley "Ett tillkännagivande med avseende av Ordens konstitution" (Liber CXCIV), där han utvecklade Reuss idéer och 1906 års konstitution.

Reuss var uppenbart imponerad av Thelema och översatte Crowleys Gnostiska Mässa samt Lagens Bok till tyska. Han utgav dessa men till skillnad från Crowley erkände han fortfarande O.T.O.´s frimurar-auktoritet. 1918 utgav Crowley ytterligare förändrade initiationsritualer inom MMM där han helt och hållet övergav termen "frimureri" samt dess karakteristiska emblem, grepp och tecken och presenterade dessa för Reuss så att de kunde implementeras över hela världen. I mars 1919 utgav Crowley i sin A:.A:. journal "The Equinox"(dagjämningen) ett antal viktiga O.T.O. dokument inkluderandes:

  • Liber II: O.T.O.´s manifest
  • Liber CXCIV: Ett tillkännagivande med avseende av Ordens konstitution.
  • Liber CI: Ett öppet brev till dem som vill ansluta sig till Ordern.
  • Liber CLXI: Beträffande Thelemas Lag.
  • En ändrad version av Liber XV: Den Gnostiska Mässan.

Reuss dog den 28:e oktober 1923 och utsåg Crowley i sitt sista brev till honom till sin efterträdare i O.T.O.

O.T.O. under Crowley

Aleister Crowley tjänade som O.T.O.´s ledare från 1922 till sin död i December 1947.

I Vancouver, Canada etablerades den första O.T.O.-Logen; ”Agapé Logen” 1915 under ledning av Jones och Crowley. Wilfred Talbot Smith (1885-1957) flyttade den till Los Angeles, USA (Agapé Lodge nr.2) där han började samarbeta med en av Crowleys A:.A:. medlemmar, Jane Wolfe (1875 - 1958) som studerat med Crowley i Ordern A:.A:. i det Thelemiska klostret i Céfalu på Sicilien under tjugotalet. De samlade ihop en grupp i Hollywood och började tillsammans med Regina Kahl (1891 - 1958) utföra den Gnostiska Mässan på veckobasis. Agapé Lodge nr. 2 bidrog starkt till Crowleys publiceringsarbete och Smith blev så småningom Xº i USA. Senare flyttade logen till Pasadena där den leddes av John W. "Jack" Parsons (Belarion, 1914-1952), en respekterad kemist och rymdingenjör som bl.a. har en krater på månen uppkallad efter sig då han var avgörande i uppfinnandet av raketbränslet till de första månfärderna.

Karl Germer

När andra världskriget bröt ut 1939 försvårade det kommunikationer inom Ordern och det blev svårt att resa fritt så Crowley blev beroende av nationella representanter. Karl Germer (1885 - 1962) blev O.T.O.´s nationella överhuvud i Tyskland men blev arresterad av Gestapo och blev satt i koncentrationsläger. Han blev släppt genom starka påtryckningar av den amerikanske konsuln i början av kriget innan USA gått in i kriget och reste så till USA där han blev Skattmästare för O.T.O. samt Crowleys ställföreträdare. Germer blev utnämnd av Crowley som hans efterträdare den 14:e mars 1942. De flesta av de andra Europeiska grenarna av O.T.O. blev fördrivna eller upplöstes under kriget, det fanns dock representanter kvar i Latinamerika som verkade till det tidiga sextiotalet.

Mot slutet av kriget fanns enbart Agapé Logen i Pasadena kvar även om det fanns isolerade O.T.O.-medlemmar utspridda över världen.

Grady McMurtry

Under andra världskriget blev två Kaliforniska O.T.O. medlemmar, Grady Louis McMurtry (Okt. 18, 1918 - Juli 12, 1985) and Frederick Mellinger (Merlinus, 1890-1970), sända på militära uppdrag till Europa och båda besökte under sina resor Crowley. Crowley fick god kontakt med McMurtry och respekterade hans militära erfarenhet. Han initierade honom in i IXº samt utnämnde honom till Suverän Storinspektorsgeneral inom O.T.O. Crowley gav honom också hans ”magiska namn” han skulle komma att använda till slutet av sitt liv; Hymenaeus Alpha, 777. Crowley ville att McMurtry skulle bli ”Kalif”, d.v.s. ledare för O.T.O. efter Germer. Ordet ”Kalif” kommer från arabiskan ”Khalifa” som betyder ”ställföreträdare”. Det används inom Islam för att beteckna profetens efterträdare. Crowleys användande av ordet för Germer och McMurtry skulle därför ses ur detta perspektiv.

1946 gav Crowley McMurtry ett dokument som gav honom full makt att ta över O.T.O. i Kalifornien utifall av en oförutsedd händelse eller kris. På denna tid var O.T.O. i Kalifornien det enda funktionella O.T.O. som existerade. Crowley utsåg även McMurtry till sin personliga representant i USA vars auktoritet skulle ses som Crowleys egen.

Dessa två tillstånd, daterade den 22:a mars, 1946, och den 11:e april, 1946 respektive, var endast beroende av Germers godkännande, veto eller ändringar. I juni 1947, sex månader före sin död, skrev Crowley till McMurtry att han skulle hålla sig redo att efterträda Germer. Crowley hade tydligen full tillit till Germers förmåga att leda Ordern, men uppenbarligen inte till hans förmåga att utse en värdig efterträdare.

O.T.O. under Germer

Crowley dog den 1:a december 1947 och i enlighet med hans önskan tjänade Karl Germer som Kalif för O.T.O. från 1947 till sin död 1962.

Germer var en tystlåten och tillbakadragen man som främst koncentrerade sin energi på att utge Crowleys skrifter och inget fokus lades på nya initiationer. Germer meddelade McMurtry att O.T.O. skulle konstitueras som ett företag och bli styrt av ett triumvirat av officerare, detta blev dock aldrig genomfört under Germers ledarskap.

En del av O.T.O. som överlevt sedan Reuss ledarskap fanns kvar i Schweiz Det var lett av Hermann Metzger (Paragranus, 1919-1990). Metzgers arbete i Schweiz kom att överses av Mellinger som efter Germers död skrev att Metzger misslyckats med att följa de instruktioner Germer givit honom. Det Schweiziska O.T.O. existerar fortfarande som ett Thelemiskt O.T.O. men utanför "Kalifatet".

Inga nya initiationer företogs under Germers ledarskap, något McMurtry motsatte sig så Germer gav McMurtry tillåtelse att forma en kärna för ny allmän tillgång till O.T.O. men de tvistade om detta och under en period tappade de kontakten med varandra. McMurtry flyttade till Washington 1961 där han blev lärare i politisk vetenskap vid George Washington universitetet emedan han arbetade som ledarskapsanalytiker för den Amerikanska regeringen. Han ledde även Washington Shakespearesällskap.

Interregnum

Karl Germer dog den 25:e oktober 1962 utan att ha utsett sin efterträdare. Många O.T.O. medlemmar, McMurtry inkluderat, blev inte informerade av Germers fru om händelsen förrän flera år senare som gav upphov till ett långt avbrott innan frågan om efterträdare som Kalif i O.T.O. togs upp.

Metzger i Schweiz publicerade ett anspråk på ledarskapet baserat på en omröstning gjord inom Schweiz den 3:e januari, 1963 men medlemmar av O.T.O. utanför Schweiz blev ej informerade om detta och han accepterades aldrig som ledare för O.T.O. utanför sin egna grupp.

Kenneth Grant (1924 - ) som startat en O.T.O.-grupp i England under Germer hävdade också ledarskap, men i.o.m. att han blivit utesluten ur O.T.O. tidigare av Germer accepterades han inte heller.

O.T.O. under McMurtry

När så McMurtry blev medveten om den kris som uppstått efter Germers död blev han tvungen att ta fram sitt tillstånd han fått från Crowley att ta över ledarskapet och göra anspråk på titeln "Kalif över O.T.O." som Crowley specificerat i sitt brev till McMurtry från 40-talet. Han tog två vittnen till hjälp inför denna handling; doktor Israel Regardie (1907 - 1985), och Gerald Yorke (1901 - 1983). McMurtry refererade till dessa två som "Horus ögon" då de var de mest framstående av Crowleys överlevande personliga studenter. Han informerade dem om sin plan för att ombilda O.T.O. och bad om deras stöd vilket de gav honom.

I juni 1969 aktiverades så hans tillstånd givet av Crowley att ta över O.T.O. och han informerade Metzger i Schweiz och de övriga överlevande medlemmarna om detta.

Vid denna tidpunkt fanns det mindre än ett dussin medlemmar kvar från det gamla O.T.O. men de som fanns kvar, bl.a. Soror Meral, Soror Grimaud, Mildred Burlingham och McMurtry började initiera nya medlemmar in i O.T.O. igen och den 28:e december 1971 blev O.T.O. registrerat som en laglig kropp i USA i enlighet med Germers planer. Den Högsta Domstolen i Kalifornien erkände McMurtrys överhöghet över O.T.O. den 27:e juli 1976.

Flera försök att attrahera nya medlemmar blev gjorda under McMurtrys tid som Kalif och en historisk initiation hölls 1977 i McMurtrys hem i Berkley, Kalifornien då en ny lokal grupp också startades. 1982 blev O.T.O. registrerat som en Religiös kropp i USA.

Utmaning i domstol

Marcelo Ramos Motta (1931-1987) från Brasilien som varit Karl Germers personlige A:.A:. student men som aldrig fått tillstånd att initiera i O.T.O. försökte få kontroll över Ordern baserat på hans uppfattning att han var Germers efterträdare. Han reste till USA för att tillskansa sig Crowleys copyrights och stämde först bokförlaget Samuel Weiser Inc. som utgivit många av Crowleys verk. Motta förlorade detta mål och blev stämt av O.T.O. 1985 över sagda överhöghet över O.T.O. och han förlorade igen. O.T.O. under McMurtry blev återigen erkänt som förlängningen, fortsättningen och det enda lagliga O.T.O. med exklusiv rätt till alla namn, trademarks, copyrights och andra tillgångar med McMurtry som den enda lagliga ledaren. Grady McMurtry dog den 12:e juli 1985.

O.T.O. idag

Istället för att utse sin efterträdare beslöt McMurtry att efterträdaren skulle utses genom omröstning bland medlemmarna i O.T.O.´s Suveräna Helgedom efter hans död. Denna omröstning blev hållen den 21:a september 1985 och Frater Hymenaeus Beta blev vald till Kalif. Den 10:e oktober 2014 valdes Frater Hymenaeus Beta enhälligt av de fem nationella stormästarna till Ordens Yttre Överhuvud de jure (Frater Superior och Caput Ordinis O.T.O.), i en stadigt växande Ordern beståendes av över 4000 medlemmar världen över.