Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren det höga syftet att säkra individens frihet och hennes framsteg i ljus, visdom, förståelse, kunskap och kraft genom skönhet, mod och klokhet på grundvalen av universellt broder- och systerskap.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

Medlemmar

Vad är O.T.O.?

Vill du veta mer om Ordo Templi Orientis, och det religiösa och filosofiska systemet Thelema?

» Information om Orden
» Var vi finns
» Vad är Thelema?

Medlemskap

Information för dig som är intresserad av att gå med i O.T.O.

» Allt om hur man blir medlem

In English

The material on this website is in Swedish.

» Information in English

THELEMAS HELIGA BÖCKER

THELEMAS HELIGA BÖCKER

Thelemas Heliga Böcker bildar tillsammans stommen för den religiösa filosofin Thelema vars profet Aleister Crowley (1875 – 1947) mottog böckerna från de hemliga ledarna i Orden A.·. A.·. med Liber AL vel Legis, Lagens Bok, som Thelemas grundande och centrala text.

Lagens Bok dikterades enligt Crowley av en övermänsklig intelligens som kallade sig Aiwass, medan de övriga böckerna togs emot av Crowley då han befann sig i ett transliknande inspirerat tillstånd. Han hävdade att han själv inte skapade dem utan att de blev mottagna från V.V.V.V.V. som verkade genom, men oberoende av honom själv.

Detta är den första svenska översättningen av ett av Crowleys viktigaste verk.

Publicerad på svenska 2023 E.V. i 418 exemplar, 386 sidor, 185 mm x 135 mm, tryckt i fyrfärg, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag i fyrfärg. Finns att köpa via webben på bl.a. Bokus, AdLibris, CDON.

En begränsad upplaga på 31 exemplar kommer numrerad med gyllene snitt på sidokanterna.
Vid intresse; kontakta fsr@oto.se


The Holy Books of Thelema forms the framework for the religious philosophy of Thelema whose prophet Aleister Crowley (1875 – 1947) received these texts from the Secret Chiefs of the Order A.·. A.·. with Liber AL vel Legis, the Book of the Law, as the founding and central text of Thelema.

According to Crowley, The Book of the Law was dictated by a praeterhuman intelligence that called himself Aiwass, while the other books were received by Crowley when he was in a trance-like inspired state. He claimed that he did not create them himself but that they were received from V.V.V.V.V. who worked through, but independently of himself.

This is the first Swedish translation of one of Crowley's most important works.

Published in Swedish 2023 E.V. in 418 copies
386 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches),
Hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket

Contact fsr@oto.se for more information.

Små essäer på väg
mot sanning

Tao Te Ching

I Små essäer på väg mot sanning undersöker Aleister Crowley sexton begrepp som är grundläggande för mänsklig existens i ljuset av den heliga Kabbalan. Dessa essäer är en filosofisk tour de force där han avhandlar de krafter, attribut och erfarenheter som utgör människan. Det är ett av Crowleys mest mogna verk, och eftersom det är riktat till den intelligenta skeptikern snarare än till specialisten, bildar det en klar introduktion till de Vises Stig. Aleister Crowley (1875–1947) var en av 1900-talets mest djupgående studenter av magi, kabbala och yoga. Han är nu allmänt erkänd som den första västerländska forskaren som gav initiation och andligt arbete en genuint vetenskaplig metod. Genom att förena ockultism med fysisk vetenskap, matematik och filosofi uppnådde Crowley en varaktig syntes som fortfarande är oöverträffad i begriplighet och insikt.

Publicerad på svenska 2021 i 418 exemplar, 88 sidor, 185 mm x 135 mm, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag tryckt i fyrfärg.

Finns att köpa via webben på bl.a. Bokus, AdLibris, CDON.


In Little Essays Toward Truth, Aleister Crowley examines sixteen concepts fundamental to human existence in the light of the Holy Qabalah. These essays are a philosophical tour de force, in which he discusses, each in turn, various of the powers, attributes and experiences that go to make up Man. It is one of Crowley’s most mature works, and since it is addressed to the intelligent sceptic, rather than the specialist, it forms a lucid introduction to the Path of the Wise..

Published in Swedish 2021 E.V. in 418 copies, 88 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches), hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket.

Contact fsr@oto.se for more information.

Tao Te Ching

Tao Te Ching

Lao-Tzus klassiker Tao Te Ching översattes av den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) år 1918 E.V. med hjälp av en icke-kroppslig adept som kallade sig Amalantrah.

Crowley hyste ett djupt och bestående intresse för Asiens visdomsläror och filosofi, och hans personliga erfarenheter av Asien gjorde honom till en av de första västerländska studenter som fick en djup förståelse för orientalisk filosofi utan att vara färgad av eurocentriska eller judeo-kristna fördomar. Detta är den första svenska översättningen av ett av Crowleys mästerverk.

Publicerad på svenska 2020 i 418 exemplar, 110 sidor, 185 mm x 135 mm, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag tryckt i fyrfärg.

Finns att köpa via webben på bl.a. Bokus, AdLibris, CDON.


Lao-Tzu's classic Tao Te Ching was translated in 1918 E.V. by the British writer, magician and prophet Aleister Crowley (1875–1947) with the help of a discarnate Adept who called himself Amalantrah.

Crowley had a deep and abiding interest in the ancient philosophies of the Orient, and his first-hand experience of the Orient made him one of the first Western students to grasp Oriental philosophy on its own terms, without a Eurocentric or Judeo-Christian cultural bias. This is the first Swedish translation of one of Crowley's masterpieces.

Published in Swedish 2020 E.V. in 418 copies, 130 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches), hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket.

Contact fsr@oto.se for more information.

Lagens Bok

Liber AL vel Legis

Legis

Lagens Bok, Liber AL vel Legis, dikterades år 1904 för den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) under tre dagar; den 8:e, 9:e och 10:e april av en, som han själv beskriver det, ”övermänsklig intelligens” som kallade sig Aiwass.

Lagens Bok är den grundläggande texten för den religiösa filosofin Thelema som Crowley sammanfattade i meningarna: ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja.”

Publicerad på svenska 2014 i 666 exemplar, 133 sidor, 185 mm x 135 mm, tryckt i fyrfärg, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag i fyrfärg med bild gjord speciellt för O.T.O. Sverige av Fredrik Söderberg.

En begränsad upplaga på 93 exemplar kommer numrerad med gyllene snitt på sidokanterna.

Finns att köpa via webben på bl.a. Bokus, AdLibris, CDON.


The Book of the Law, Liber AL vel Legis, was dictated in 1904 E.V. for the British author, magician and prophet Aleister Crowley (1875–1947) on three consecutive days; the 8th, 9th and 10th of April by Aiwass, the minister of Hoor-Paar-Kraat.

The Book of the Law is the founding text of the religious philosophy Thelema which Crowley summed up in the sentences: "Do what thou wilt shall be the whole of the Law." and "Love is the law, love under will."

Published in Swedish 2014 E.V. in 666 copies
133 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches),
Hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket.

Plus a limited numbered De Luxe edition of 93 copies with golden side edges.

Contact: fsr@oto.se for more information.