Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren det höga syftet att säkra individens Frihet och hennes framsteg i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap och Kraft genom Skönhet, Mod och Klokhet på grundvalen av Universellt Broder- och Systerskap.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

Medlemmar

Vad är O.T.O.?

Vill du veta mer om Ordo Templi Orientis, och det religiösa och filosofiska systemet Thelema?

» Information om Orden
» Var vi finns
» Vad är Thelema?

Medlemskap

Information för dig som är intresserad av att gå med i O.T.O.

» Allt om hur man blir medlem

In English

The material on this website is in Swedish.

» Information in English

SOLSTÅNDET 7

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Solståndet 7 Ordo Templi Orientis Sverige presenterar nr. 7 av tidskriften Solståndet – O.T.O. Sveriges officiella tidskrift som publiceras två gånger per år på sommar- och vintersolstånden och som skickas ut gratis till alla medlemmar av O.T.O. Sverige.

Om du inte är medlem och vill köpa detta nummer, eller tidigare publicerade nummer av Solståndet: vänligen gör din beställning på fsr@oto.se Pris 93:- plus postutgifter.

Detta nummer blev lite försenat på grund av viktigt slutarbete som måste utföras på Thelemas Heliga Böcker.

Det sjätte numret innehåller nyheter från de lokala kropparna, från vårt Rose Croix-kapitel Polaris, vårt E.G.C. sekretariatet samt nyheter och information om vårt arbete att sprida Thelema på våra nordliga breddgrader. Detta nummer innehåller också O.T.O. Sveriges årsredovisning. Frater L.V.X. ..t.rn. – ny logemästare för Deus Est Homo-logen delger oss sina insikter om hur att använda röstens kraft, Frater Abrao delar med sig av  hans upplevelser av sitt arbete med Aka Dua-mantrat, Frater Fosfor – ny mästare för Frö-lägret tar oss på en personlig och meditativ resa och Frater Fröyr delger sig av sina tankar och erfarenheter med den Thelemiska religionen och Thelemas heliga böcker. Utöver detta får vi fantastisk konst från Soror Ad Maiora och Mitchell Nolte.

Vi hoppas ni får glädje av Solståndet!

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.


Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 7 of the magazine The Solstice – "Solståndet"; O.T.O. Sweden's official magazine which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices and is distributed for free to all members of O.T.O. Sweden

If you´re not a member and want to purchase this edition of Solståndet, or previous editions; please place your order at fsr@oto.se Price: 12 USD/ 10 Euro + postage.

This issue ran a little late due to important work that had to be done on the Swedish translation of Thelema – The Holy Books of Thelema.

The seventh issue contains news from the development of the local bodies of O.T.O. Sweden; from our Rose Croix Chapter Polaris, the E.G.C. Secretariat, as well as general news and information regarding the spreading of Thelema on our northern shores. This issue also include the annual report of O.T.O. Sweden. Frater L.V.X. ..t.rn. – new Master of Deus Est Homo Lodge gives his insights on the power of the voice, Frater Abrao shares his experience of personal work he has done with the Aka-Dua-mantra, Frater Fosfor – new Master of Frö-camp takes us on a personal meditative journey and Frater Fröyr shares his thoughts and experiences of the Thelemic Religion and The Holy Books of Thelema. We also get beautiful original artwork from Soror Ad Maiora and Mitchell Nolte. We hope you will enjoy it!

Love is the law, love under will.

SOLSTÅNDET 6

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Solståndet 5 Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 6 of the magazine The Solstice – "Solståndet"; O.T.O. Sweden's official magazine which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices. 

If you want to purchase this edition of Solståndet, or previous editions; please place your order at fsr@oto.se Price: 10 USD/Euro + postage.

The sixth edition contains news from the Local Bodies of O.T.O. Sweden, from our E.G.C. Secretariat, as well as general news and information regarding the spreading of Thelema on our northern shores. It also includes the article “The Roots of O.T.O. in the Crusades” by Thelemic scholar James Wasserman; as always a virtual tour-de-force of knowledge and academic insight. Frater AN of our Rose Croix Chapter Polaris reports on the first of the “Dionysos Weekends” that was held this autumn, and Frater Fröyr reports from the historic conference in Ascona, Switzerland in August 2017 e.v. – the 100 year anniversary of Theodore Reuss conference at the same location. To top it off we get beautiful original artwork from Sorores Halo et Ulrika.

The Solstice also includes a separate part regarding our crowdfunding venture to publish The Holy Books of Thelema in Swedish for the first time during 2018 e.v.. We hope you will enjoy it!

Love is the law, love under will.


Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Ordo Templi Orientis Sverige presenterar nr. 6 av tidskriften Solståndet – O.T.O. Sveriges officiella tidskrift som publiceras två gånger per år på sommar- och vintersolstånden. Om du vill köpa detta nummer, eller tidigare publicerade nummer av Solståndet: vänligen gör din beställning på fsr@oto.se Pris 93:- plus postutgifter.

Det sjätte numret innehåller nyheter från de lokala kropparna, E.G.C. sekretariatet samt nyheter och information om vårt arbete att sprida Thelema på våra nordliga breddgrader. Det innehåller också artikeln “The Roots of O.T.O. in the Crusades” av Thelemiska forskaren James Wasserman; som alltid en tour de force av kunskap och akademisk insikt. Frater AN rapporterar från den första av våra ”Dionysos-helger” som gick av stapeln under hösten och Frater Fröyr från den historiska konferensen i Ascona, Schweiz hållen i augusti 2017 e.v. för att fira 100-års jubiléet av Theodore Reuss konferens på samma plats. Utöver detta får vi fantastisk konst från systrar Halo och Ulrika.

Solståndet innehåller även en separat del gällande vår gräsrotsfinansiering för att publicera Thelemas Heliga Böcker på svenska under 2018 e.v. Vi hoppas det skall smaka!

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

THE HOLY BOOKS 
OF THELEMA

CROWDFUNDING VENTURE

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Holy Books of Thelema

The Holy Books of Thelema together forms the backbone of the religious philosophy Thelema.  O.T.O. Sweden will publish these books for the first time in Swedish and collected in one volume during 2018 e.v.

To manifest this O.T.O. Sweden needs your help and will finance part of the production through crowdfunding.

It is our aim to publish the book in the same style as the previously released translation of The Book of the Law, “Lagens Bok”; in the same format, exquisite design and sound quality.

A standard edition of 666 copies is planned, of which 93 copies are numbered.

A stand-alone numbered deluxe edition of 31 copies with gilded page edges will also be printed.

All in 185 mm x 135 mm size, hardbound in dark blue with golden imprint and dust jacket.

Crowd funding venture:

1. If you give 718 Swedish Crowns/SEK (ca 80 USD, 70 Euros) – or more – you will receive a copy of the numbered deluxe edition, strictly limited to 31 copies. It is only on sale for this price through the crowdfunding time.

2. If you give 418 SEK (ca 47 USD, 41 Euros) – you will get a copy of the standard numbered edition, strictly limited to 93 copies with the opportunity to select which number you would like; first come, first served.

3. If you give 220 SEK (ca 25 USD, 22 Euros) – you will get a copy of the standard edition. Retail price estimated at 250 SEK (ca 28 USD, 25 Euros).

Pay for your order to O.T.O. Sweden PostalGiro account 163020-1 and be sure to write your name on the form. Also send an email to fsr@oto.se to confirm your order.

If ordering from abroad; please pay by PayPal to the address: fsr@oto.se

So mote it be!

Love is the law, love under will.

SOLSTÅNDET 5

Solståndet 5Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 5 of the magazine The Solstice – "Solståndet"; O.T.O. Sweden's official magazine which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices. 

It is aimed primarily at members within the O.T.O. but can also be purchased by interested outside the Order.

The fifth edition contains news related to the O.T.O. and also includes the article “Occult Cinema” on the film maker Kenneth Anger by Christian Giudice, as well as the artist Susan E Jameson’s inspired work on her Tarot deck. Frater Ayin of Deus Est Homo Lodge presents his research on how the brain is affected by magical practices, plus we get a report from the Finnish O.T.O. by Soror Susanna.
All of the articles above are in English.

In addition, we get beautiful artwork by Frater N.V.O.L.13 from Frö Oasis. The Solstice also includes a crowdfunding venture in order to publish The Holy Books of Thelema in Swedish for the first time.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.


Ordo Templi Orientis Sverige presenterar nr. 5 av tidskriften Solståndet – O.T.O. Sveriges officiella tidskrift som publiceras två gånger per år på sommar- och vintersolstånden. Solståndet vänder sig primärt till medlemmar i O.T.O. men även kan köpas av intresserade utanför Orden.

Det femte numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även artikeln ”Occult Cinema” av Christian Giudice om filmskaparen Kenneth Angers verk. Konstnären Susan E Jameson beskriver sitt arbete med sin Tarotlek. Frater Ayin från Deus Est Homo-logen presenterar sin forskning om hur hjärnan påverkas av magiskt arbete och slutligen får vi en rapport från det Finska O.T.O. av Soror Susanna.

Utöver detta får vi konst från vår svenska broder N.V.O.L.13 från Frö-oasen. 

Solståndet innehåller detta nummer gräsrotsfinansiering för att publicera Thelemas Heliga Böcker på svenska. 

Beställning görs på fsr@oto.se
Pris 93:- plus postutgifter.

SOLSTÅNDET 4

Soltståndet nummer 4

Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 4 of the journal "The Solstice" – O.T.O. Sweden's official journal which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices. It is aimed primarily at members in the O.T.O. but can also be purchased by interested outside the Order.

The fourth edition, in addition to news related to the O.T.O. also includes an in-depth analysis of the Gnostic Catholic Mass in relation to the Thoth Tarot Cards and The Vision and the Voice by Odrörer Lodge Priestess Soror Sema.

The Swedish EGC Bishop Tau Tao presents the article “Sexual-dynamic polarity as a magical formula – Aleister Crowley’s views on gender and transcendence.” And we get a report from the Polish O.T.O. by Frater Akhem Sekher.

All of the articles above are in English.

In addition, we get beautiful artwork by Soror Tinebra from the The Grand Lodge of O.T.O. Italy’s Teth Lodge and from Robert Buratti from The Grand Lodge of O.T.O. Australia. The Solstices also includes Swedish translations of Class A material and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

SOLSTÅNDET 3

Soltståndet nummer 3

Ordo Templi Orientis Sverige presenterar nr. 3 av tidskriften "Solståndet" – O.T.O. Sveriges officiella tidskrift som publiceras två gånger per år på sommar- och vintersolstånden, och som vänder sig primärt till medlemmar i O.T.O. men även kan köpas av intresserade utanför Orden.

Det tredje numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även en djupgående intervju med J. Daniel Gunther; en representant från A∴ A∴ som gästade O.T.O. Sverige tidigare i år. I ”Taking the Plunge” får vi en unik inblick i A∴ A∴’s andliga arbete och dess relation till vår Orden.

Vi får ta del av James Wassermans artikel ”The New Aeon in the New World” om vår Ordens tidiga historia i Nordamerika där han drar paralleller mellan Thelema och de frihetsideal som inspirerade grundandet av U.S.A.

Från Nya Zeelands F.S.R. Cynthia Crosse kommer en personlig reflektion kring skuggsidan av andligt utövande. I Magick & Madness – Baring our humanity to the world” beskriver hon de insikter hon fick av ett längre meditations-retreat.

I ”From the Mouth of Babes” delar Tau Omphalos från Norge med sig av sina erfarenheter i att introducera Thelema för hans dotter och Soror AJMNS från Frö Oasen delger intressanta perspektiv om Thelema och feminism i den andra artikeln av tre kallad ”Women without Tears”.

Dessutom kommer ny forskning om den Gnostiska Katolska Mässan av Soror Sema från Odrörer Oasen. I EGC-kolumnen ”Hälsning från Jord och Himmel” visar hon hur den stora arkanan i tarotleken kan användas för att belysa de olika faserna i ritualen. Solståndet innehåller även konst, kultur, översättningar och mycket annat.

Beställning görs på fsr@oto.se
Pris 93:- plus postutgifter.


Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 3 of the journal "The Solstice" – O.T.O. Sweden's official journal which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices. It is aimed primarily at members in the OTO but can also be purchased by interested outside the Order.

The third number, in addition to news related to the O.T.O. also includes an in depth interview with J. Daniel Gunther; a representative from A∴ A∴ who visited O.T.O. Sweden earlier this year. In "Taking the Plunge" he gives us unique insight into A∴ A∴'s spiritual work and its relation to our Order.

In James Wasserman's article "The New Aeon in the New World" he shares knowledge of our Order's early history in North America, where he draws parallels between Thelema and the freedom ideals that inspired the founding of the U.S.A.

From New Zealand’s F.S.R. Cynthia Crosse comes a personal reflection on the shadow side of spiritual practice. In ”Magick & Madness - Baring our humanity to the world " she describes the insights she gained from a long meditation retreat.

In "From the Mouth of Babes" Tau Omphalos from Norway tells of his experiences in introducing Thelema for his daughter and Soror AJMNS from Frö Oasis communicates interesting perspective on Thelema and Feminism in the second article of three called "Women without Tears".

In addition, we get new research on the Gnostic Catholic Mass from Soror Sema of Odrörer Oasis where she shows how the Major Arcana of the Tarot deck can be used to highlight the different phases of the ritual. The Solstices also includes art, culture, translations and much more.

Place your order at fsr@oto.se

Price: 11 USD, 10 Euro + postage.

Lagens Bok

Liber AL vel Legis

Legis

Lagens Bok, Liber AL vel Legis, dikterades år 1904 för den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) under tre dagar; den 8:e, 9:e och 10:e april av en, som han själv beskriver det, ”övermänsklig intelligens” som kallade sig Aiwass.

Lagens Bok är den grundläggande texten för den religiösa filosofin Thelema som Crowley sammanfattade i meningarna: ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja.”

Publicerad på svenska 2014 i 666 exemplar, 133 sidor, 185 mm x 135 mm, tryckt i fyrfärg, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag i fyrfärg med bild gjord speciellt för O.T.O. Sverige av Fredrik Söderberg.

En begränsad upplaga på 93 exemplar kommer numrerad med gyllene snitt på sidokanterna.

Standardutgåvan: 156 :- (+ porto) 
Begränsade numrerade utgåvan: 418 :- (+ porto)

Beställning görs på: fsr@oto.se

Vid beställning av den numrerade utgåvan; vänligen meddela vilket nummer du helst vill ha, samt bifoga alternativa nummer om just det nummer du valt redan är taget.