Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren det höga syftet att säkra individens Frihet och hennes framsteg i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap och Kraft genom Skönhet, Mod och Klokhet på grundvalen av Universellt Broder- och Systerskap.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

Medlemmar

Vad är O.T.O.?

Vill du veta mer om Ordo Templi Orientis, och det religiösa och filosofiska systemet Thelema?

» Information om Orden
» Var vi finns
» Vad är Thelema?

Medlemskap

Information för dig som är intresserad av att gå med i O.T.O.

» Allt om hur man blir medlem

In English

The material on this website is in Swedish.

» Information in English

Tao Te Ching

Tao Te Ching

Lao-Tzus klassiker Tao Te Ching översattes av den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) år 1918 E.V. med hjälp av en icke-kroppslig adept som kallade sig Amalantrah.

Crowley hyste ett djupt och bestående intresse för Asiens visdomsläror och filosofi, och hans personliga erfarenheter av Asien gjorde honom till en av de första västerländska studenter som fick en djup förståelse för orientalisk filosofi utan att vara färgad av eurocentriska eller judeo-kristna fördomar. Detta är den första svenska översättningen av ett av Crowleys mästerverk.

Publicerad på svenska 2020 i 418 exemplar, 110 sidor, 185 mm x 135 mm, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag tryckt i fyrfärg.

Pris (inkl. moms) : 220:- (+ porto)

Beställning görs på: fsr@oto.se


Lao-Tzu's classic Tao Te Ching was translated in 1918 E.V. by the British writer, magician and prophet Aleister Crowley (1875–1947) with the help of a discarnate Adept who called himself Amalantrah.

Crowley had a deep and abiding interest in the ancient philosophies of the Orient, and his first-hand experience of the Orient made him one of the first Western students to grasp Oriental philosophy on its own terms, without a Eurocentric or Judeo-Christian cultural bias. This is the first Swedish translation of one of Crowley's masterpieces.

Published in Swedish 2020 E.V. in 418 copies, 130 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches), hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket.

Price: SEK 220 + postage (ca 20 Euro/19 GBP/24 USD)

Order at: fsr@oto.se

Lagens Bok

Liber AL vel Legis

Legis

Lagens Bok, Liber AL vel Legis, dikterades år 1904 för den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) under tre dagar; den 8:e, 9:e och 10:e april av en, som han själv beskriver det, ”övermänsklig intelligens” som kallade sig Aiwass.

Lagens Bok är den grundläggande texten för den religiösa filosofin Thelema som Crowley sammanfattade i meningarna: ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja.”

Publicerad på svenska 2014 i 666 exemplar, 133 sidor, 185 mm x 135 mm, tryckt i fyrfärg, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag i fyrfärg med bild gjord speciellt för O.T.O. Sverige av Fredrik Söderberg.

En begränsad upplaga på 93 exemplar kommer numrerad med gyllene snitt på sidokanterna.

Standardutgåvan: 156 :- (+ porto) 
Begränsade numrerade utgåvan: 418 :- (+ porto)

Beställning görs på: fsr@oto.se

Vid beställning av den numrerade utgåvan; vänligen meddela vilket nummer du helst vill ha, samt bifoga alternativa nummer om just det nummer du valt redan är taget.


The Book of the Law, Liber AL vel Legis, was dictated in 1904 E.V. for the British author, magician and prophet Aleister Crowley (1875–1947) on three consecutive days; the 8th, 9th and 10th of April by Aiwass, the minister of Hoor-Paar-Kraat.

The Book of the Law is the founding text of the religious philosophy Thelema which Crowley summed up in the sentences: "Do what thou wilt shall be the whole of the Law." and "Love is the law, love under will."

Published in Swedish 2014 E.V. in 666 copies
133 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches),
Hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket.

Plus a limited numbered De Luxe edition of 93 copies with golden side edges.

Standard edition: SEK 156 + postage (ca 15 Euro/13 GBP/17 USD)

Limited numbered edition: SEK 418 + postage (ca 39 Euro/35 GBP/45 USD)

Order at: fsr@oto.se

When ordering the numbered edition; please announce which number you would like, and provide alternative numbers if the exact number you have selected has already been taken.