Vision

Denna vision presenterar vår idealbild av hur Ordo Templi Orientis Sverige ultimat bör utvecklas.

  1. Vi ser Ordo Templi Orientis Sverige som en ideell religiös systra- och brödraskapsorden av ockult initierade och en ledande förvaltare av Thelemisk tankegång och kultur i Sverige.
  2. Vi strävar mot att upprätthålla en fysisk närvaro i varje större befolkningscentra i Sverige, varifrån vi kommer att erbjuda tjänster till stöd för vårt uppdrag för våra medlemmar och allmänheten.
  3. Vi strävar mot att upprätthålla den högsta standard och effektivitet i utövandet och spridandet av vår religiösa, andliga, magiska och etiska undervisning.
  4. Vi kommer att kämpa och försvara principerna om individuell frihet samtidigt med kultiverandet av starka systerliga och broderliga förbindelser inom Orden.
  5. Vi kommer att nära harmoniska och konstruktiva relationer med det allmänna samhälle vi opererar i; akademiskt, affärsmässigt, civilt och med andra samhällsstrukturer och samfund.