Medlemskap i O.T.O.

Att ansluta sig till O.T.O. är att bli en initierad medlem i O.T.O.

Initierat medlemskap är tillgängligt för var man och kvinna som är fri, minst 18 år gammal och "av gott rykte" d.v.s. att personen i fråga har kontakt med två Ordensmedlemmar som kan rekommendera hans eller hennes medlemskap.

O.T.O. initiationer är utförda vid en fysisk ceremoni av en initiator med fullmakt från O.T.O.s internationella högkvarter att initiera.

Det första steget innebär att bli Minerval eller 0°, som är en form av gäst-grad som ger individen möjlighet att se och känna efter om O.T.O. är en lämplig Orden för just hans eller hennes typ av arbete och intressen. Först från och med den första graden (I°) är man fullvärdig medlem i O.T.O., vilket innebär såväl plikter som privilegier. Alla människor har rätt till de tre första graderna i O.T.O. och efter P.I.-graden sker avancemang enbart medelst inbjudan från de högre graderna.

Om du är intresserad av att bli medlem av O.T.O. ber vi dig därför att kontakta någon av de lokala O.T.O. kropparna. Du kommer att få träffa två representanter för kroppen för en kort intervju där du även får en ansökningshandling som du skall fylla i.

Medlemspolicy

Medlemskap i O.T.O. är konfidentiellt. Namn och adresser på medlemmarna är okända för allmänheten och för större delen av O.T.O.’s medlemmar. Endast O.T.O. officerare samt initiatorer känner till dem men endast efter faktiskt behov lämnas de ut, t.ex. i samband med initiation eller om medlemmen vill närvara vid ett evenemang utanför den lokala kroppen. Den nationella representanten för Frater Superior (O.T.O.s internationella överhuvud), den nationella sekreteraren samt den nationella skattmästaren känner också till dem på grund av deras administrativa tjänster.

Ingen diskriminering finns i O.T.O.s struktur, alla människor av myndig ålder och av gott rykte har rätt till de första tre graderna i O.T.O. oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning.