O.T.O.s gradsystem

O.T.O.s gradsystem

O.T.O. är en Pyramid uppdelad i tre triader; Jordens Människa, Älskaren och Eremiten.

Jordens Människa som är den första triaden en kandidat kommer i kontakt med (men egentligen är den tredje triaden) har tre egentliga grundgrader I° - III°, med Minerval som introduktion, och IV° och P.I. som avslutning. Dessa grader, eller steg, följer ett mönster baserat på Österlandets chakrasystem och stegen i Kundalini Yoga. Denna initiatoriska resa representerar i dramatisk form individens väg i evigheten.

I Minervalgraden; 0° blir egot attraherat av livet och solsytemet. I den Första graden; I° upplever barnet födelsen. I den Andra graden; II° upplever mannen eller kvinnan Livet. Den Tredje graden; III° representerar individens Död, och den Fjärde graden; IV° visar på livet bortom döden och initiandens upphöjda liv. I P.I. graden uppnås symboliskt ultimat perfektion och hela livscykeln återgår i upplösning.

I de övre triaderna; Älskaren och Eremiten instrueras kandidaten i hur bäst bemästra livet och där finns instruktion i Hermetisk Filosofi, Kabbala, Magi och Yoga som förbereder kandidaten för uppenbarandet och användandet av den Högsta Hemligheten.

O.T.O.s gradsystem är uppbyggt som följer:

Den Tredje Triaden, eller Jordens Människa
Minerval
Kvinna och Syster, Man och Broder
II° Magiker
III° Mästermagiker
IV° Perfekt Magiker och Deltagare i Enoks Kungliga Valv
P.I. Perfekt Initierade, eller Prinsessa/Prins av Jerusalem
Mellan den tredje- och den andra triaden
D.E.W. - K.E.W. Dam/Riddare av Öst och Väst
Den Andra Triaden, eller Älskaren
Prinsessa/Prins av Rosenkorset
Riddare av Pelikanen och Örnen
Medlem i Senaten för Riddarna av den Hermetiska Filosofin
Nobeldam/Riddare av den Röda Örnen
VI° Lysande (Tempel-)riddare av Kadoschorden, den Helige Graals Deltagare
Storinkvisitor
Medlem i den Stora Tribunalen
Prinsessa/Prins av den Kungliga Hemligheten
VII° Mycket Lysande Storinspektor
Biskop i Ecclesia Gnostica Catholica
Medlem i den Högsta Stora Rådsförsamlingen
Den Första Triaden, eller Eremiten
VIII° Fulländad Överstepräst i Illuminati
IX° Initierad i Gnosis Helgedom
Rex Summus Sanctissimus (Enväldige och Högst Helige Drottning/Kung)
XI° Initierad i elfte graden. (Denna grad är av teknisk natur och har ingen relation till Ordens generella uppbyggnad.)
XII° Frater Superior, Ordens yttre överhuvud