Ecclesia Gnostica Catholica

O.T.O. omfattar Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.); den Gnostisk Katolska Kyrkan som grundades av Jules Doinel år 1890 e.v. och som inlemmades i O.T.O. av Dr. Gérard Encausse (Papus) år 1908 e.v.

E.G.C. är en Thelemisk religiös rörelse, vigd åt spridandet av Ljus, Liv, Kärlek och Frihet genom Thelemas Lag och den Gnostiskt Katolska Mässan.

Firandet av den Gnostiskt Katolska Mässan, Liber XV, komponerad av Aleister Crowley för O.T.O. år 1913 e.v., utgör den centrala verksamheten i E.G.C.

Medlemskap i E.G.C. kan erhållas genom dop och konfirmation.

Erkända medlemmar i O.T.O. kan erhålla klerikal utbildning och ordinering inom E.G.C.

Flera O.T.O. kroppar firar den Gnostiskt Katolska Mässan regelbundet. Det krävs inget medlemskap i O.T.O. för att uppleva Mässan, men besökare förväntas deltaga i sakramenten och nattvarden.

E.G.C.s arbete leds i Sverige av dess Biskopar som genom sin initiation till den sjunde graden i O.T.O. skådat "det första ljuset" av O.T.O.s inre hemligheter.