Ordo Templi Orientis

O.T.O. lamen

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Fred, Tolerans, Sanning; Hälsningar vid triangelns alla punkter; Respekt till Orden.

Till alla det må beröra: Hälsningar och Hälsa.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren det höga syftet att säkra individens Frihet och hennes framsteg i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap och Kraft genom Skönhet, Mod och Klokhet på grundvalen av Universellt Broder- och Systerskap.

Bokstäverna O T O står för Ordo Templi Orientis, eller Orden av Österns Tempel, och har en hemlig betydelse för initierade. Orden härstammar bortomifrån historiens dunkla tidsåldrar och bara under namnet Tempelriddarna kan vi finna Ordens historiska dokument vid år 1118. Genom förräderi ca 200 år senare, vid år 1312, störtades Orden. Detta är sant i det att dess externa manifestation inte längre var uppenbar för några andra än ett fåtal.

Trots att Orden upphörde att utöva samma makt i människans affärer som den tidigare gjort, har den existerat i hemlighet ända fram till nuvarande tid. Kontinuiteten har upprätthållits och de inre hemligheterna har förmedlats till oss genom en obruten linje av stormästare.

I Ordens famn vilar de Stora Mysterierna. Dess hjärna har löst alla filosofins och livets problem. Den innehar de Vises Hemliga Sten, Odödlighetens Elixir och den Universella Medicinen. Vidare innehar den en hemlighet som är kapabel att förverkliga den uråldriga drömmen om ett Mänsklighetens Broder- och Systerskap. Denna kunskap vilar i Ordo Templi Orientis Helgedom och inte i någon annan på jorden, och kan uppnås av de som bevisar sig värdiga.

Att gå med i Orden är att förena sig själv med det Kungliga Arvet och sammankoppla sig själv med den Ockulta Strömning som initierat varenda rörelse som skapat förutsättningar för mänsklighetens verkliga framgång och upplysning.

Ordo Templi Orientis är den första av de forntida stora Ordnarna som accepterat den Nya Tidsålderns Lag, som är GÖR VAD DU VILL, och som omorganiserat sig i enlighet med mänsklighetens moderna behov för att leda mänskligheten in i en mer ädel social ordning.

Kandidaten leds gradvis, genom en serie initiationer, till en varseblivning av sanningar som de profana inte ens drömt om. Det finns tio huvudsakliga grader, och varje man och kvinna av myndig ålder, som är fri och av gott rykte, har en obestridlig rätt till de tre första, bortom vilket avancemang sker genom inbjudan.

O.T.O.’s mål kan endast förstås av dess högsta initierade men det kan sägas öppet att Orden lär ut alla grenar av de Forntidas Hemliga Visdom, och dess planer omfattar alla aktiviteter av mänskligt liv och strävan.

Den mer världsliga aspekten av Ordens mål och principer kan sammanfatts i termen "Mänsklighetens Broder- och Systerskap" och inbegriper varje individs ömsesidiga samarbete för allas välbefinnande.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.