Aleister Crowley

Aleister Crowley

[Aleister Crowley] Edward Alexander Crowley (1875 – 1947) föddes i Leamington Spa, England. Han utbildades vid Cambridge där han ändrade sitt förnamn till Aleister.

Crowley var en mångfacetterad person och skapade sig ett namn som poet, författare, journalist, bergsbestigare, upptäckare, schackspelare, yogi, magiker, profet, frihetskämpe, människorättskämpe, filosof och konstnär. Men Crowley är idag antagligen mest känd som författaren till några av 1900-talets viktigaste böcker angående ockultism, och som den första engelsman som grundade en religion; Thelema, idag en erkänd trosuppfattning jorden runt.

Crowley var London och Parisavantgardets ”enfant terrible” under slutet av 1800- och början av 1900 talet; en flamboyant aristokratisk skämtare som tidigt förespråkade experimentella förhållningssätt till droger, sex, andlighet, musik och konst. Han var oförglömlig för dem som träffade honom och figurerar i åtskilliga memoarer. Han tjänade som inspiration till karaktärer i allt från Somerset Maughams ”The Magician”, till skurken i Ian Flemings James Bond bok ”Casino Royal”.

Crowley har återupptäckts och nytolkats så ofta av allt från beatnicks, hippies, punkare och industrikulturen, till akademiker, seriösa forskare, serietecknare, författare, andliga sökare och religiösa utövare, att han blivit något av en ikon för den moderna undergroundkulturen. Engelska Sunday Times inkluderade Crowley som en av 1900-talets viktigaste personer (där han hamnade på 87 plats!), The Beatles inkluderade honom på omslaget till albumet ”Sergeant Pepper”, och bl.a. Black Sabbath och David Bowie var djupt påverkade av honom. Led Zeppelins gitarrist; Jimmy Page äger en av världens största Crowley-samlingar och ägde under en lång period Crowleys hus ”Boleskine” vid Loch Ness i Skottland.

1919 bosatte sig Crowley på Sicilien i den lilla byn Cefalu där han ägnade tiden åt att måla, djupt påverkad av en av hans egna hjältar Paul Gaugin. Huset han bodde i kallade han för Thelemaklostret och tjänade som ett andligt experiment inspirerad bl.a. av Rabelais. Många studenter kom till klostret för att praktisera Crowleys religiösa filosofi ”Thelema” (grekiska för Vilja) som Crowley sammanfattade i meningarna ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja.” – båda citat tagna från Lagens Bok. Denna bok är Thelemareligionens grundande text och blev dikterad till Crowley i Egypten år 1904 av, vad Crowley själv beskriver som, en övermänsklig intelligens kallad Aiwass.

Studenter av det nya religiösa och filosofiska systemet reste till klostret för att finna ”sin Sanna Vilja”; syftet med deras liv, och Crowleys träningsprogram involverade ett nedbrytande av alla artificiella och sociala begränsningar för att befria det essentiella Jaget, samtidigt som han tränade studenterna i yoga, koncentration, magi och självanalys. Thelemaklostret växte, men när en student från Oxford dog då han druckit av otjänligt vatten mot Crowleys inrådan, attackerade de brittiska tidningarna honom obevekligt och demoniserade honom. Han blev kallad ”Världens ondaste man” och framställdes i den brittiska pressen som ”Mannen vi skulle vilja hänga”.

Ironiskt nog säkrade denna hatkampanj Crowleys fortsatta berömmelse, men även ett kontinuerligt missförstående av hans liv och livsgärning. Crowley dog i Hastings, England 1947.

Crowley har varit ämnet för ett antal biografier, de flesta extremt felaktigt och för det mesta fientligt sinnade. De senaste åren har dock givit oss nya biografier skrivna av seriösa forskare som alla kompletterar varandra, t.ex.; Lawrence Sutin’s, “Do What Thou Wilt: A Life of Aleister Crowley” (2000), Martin Booth’s, “A Magick Life: The Life of Aleister Crowley”> (2001), och Richard Kaczynski’s, “Perdurabo: The Life of Aleister Crowley” (2002).

Crowleys egna ”The Temple of Solomon the King” (från bokserien “The Equinox”), och hans autobiografi “Aleister Crowleys bekännelser” ger oss en värdefull inblick till hans liv och arbete.

Andra studier är J. F. C. Fuller’s, “The Star in the West” (1907), C.R. Cammell’s, “Aleister Crowley” (1951), John Symonds’, “The Great Beast” (1951) och “The Magic of Aleister Crowley” (1958) (senare kombinerad i “The King of the Shadow Realm” (1989)), Israel Regardie’s, “The Eye in the Triangle”(1970), Francis X. King’s, “The Magical World of Aleister Crowley” (1977), Susan Roberts’s, “The Magician of the Golden Dawn” (1978), Colin Wilson’s,“Aleister Crowley: The Nature of the Beast” (1987) och Gerald Suster’s, “The Legacy of the Beast” (1988).

 

Översikt över Aleister Crowley’s litterära verk:

Medarbetare på The Eastbourne Gazette (Schackkolumnist), The Occult Review, The Bystander, The Fatherland, The Open Court, Smart Set, Pearson's, The English Review, ochThe English and American editions of Vanity Fair. Redaktör för The International: A Review of Two Worlds (1916-1917).

Crowleys tidiga arbeten (1898-1905) är Aceldama (1898), The Tale of Archais (1898), Jezebel(1898), Songs of the Spirit (1898), Jephthah (1898), An Appeal to the American Republic(1899), The Mother's Tragedy (1901), The Soul of Osiris (1901), Carmen Sæculare (1901),Tannhäuser (1902), Berashith (1903), Alice, An Adultery (1903), The God Eater (1903),Summa Spes (1903), Ahab (1903), The Star and the Garter (1903), In Residence (1904), The Argonauts (1904), Why Jesus Wept (1904), The Sword of Song (1904), Oracles (1905),Orpheus (1905), Rosa Mundi (1905), Gargoyles (1905), Rodin in Rime (1905). Dessa blev sammanställda efter granskning i The Collected Works of Aleister Crowley (3 vol., 1905-7), som lämnade utanför The Book of the Goetia of Solomon the King (1904, som redaktör) och de pornografiska arbetena White Stains (1898) och Snowdrops from a Curate's Garden (c. 1904).

I mellanperioden av Crowleys arbeten (1907-1914) utgav han studier angående magi, mysticism och poesi: Konx Om Pax (1907), Amphora (1908, återutgiven som Hail Mary, 1912),Clouds without Water (1909), Liber 777 (1909), The World's Tragedy (1910), The Scented Garden of Abdullah the Satirist of Shiraz (Bagh-i-muattar) (1910), Rosa Decidua (1910), The Winged Beetle (1910), Ambergris (1910), Household Gods (1912), Book 4, Parts I-II (1912-1913, tillsammans med Mary Desti), Liber CCCXXXIII, The Book of Lies (1913) och Chicago May (1914).

Hans senare period inkluderar hans romaner, autobiografi och de flesta av hans principiella läroböcker och hans poesi generellt samlade i små pamfletter, en del av dessa texter inkluderades i den monumentala bokserien ”The Equinox 1 – 10”.

Andra böcker och texter är: Diary of a Drug Fiend (1922), Songs for Italy (1923), Moonchild (1929), The Spirit of Solitude, senare omdöpt till The Confessions of Aleister Crowley (1929, vol. 1-2 endast), Magick in Theory and Practice (varandes Part III of Book 4) (1929-30, tillsammans med Leila Waddell),The Equinox of the Gods (The Equinox III(3), 1936), Liber AL vel Legis sub figura CCXX(1938), The Heart of the Master (1938), Little Essays Toward Truth (1938), Khing Kang King(1939), Eight Lectures on Yoga (The Equinox III(4), 1939), Temperance (1939), Thumbs Up(1941), The Fun of the Fair (1942), The City of God (1943), The Book of Thoth (The Equinox III(5), 1944, tillsammans med Frieda Harris), och Olla: An Anthology of Sixty Years of Song(1946). Crowleys principiella pusthuma utgåvor är Liber XXX Ærum vel Sæculi Sub Figura CCCCXVIII: the Vision and the Voice, with Commentary (1952), The Gospel According to St. Bernard Shaw (1953), Magick without Tears (1954), 777 Revised (1955), Liber Aleph vel CXI, The Book of Wisdom or Folly (The Equinox III(6), 1961), The Book of Lies with an additional commentary (1962), The Confessions of Aleister Crowley (1969, abridged ed. of vols. 1-6), Atlantis (1970), Shih Yi (The Equinox III(7), 1971), Liber CLVII, The Tao Teh King (The Equinox III(8), 1971), ΘΕΛΗΜΑ: The Holy Books of Thelema (The Equinox III(9), 1983), Golden Twigs(1988) och The Law is for All (auth. ed. 1996). För Crowley som fransk översättare, se Charles Baudelaire, Little Poems in Prose (1928) och Éliphas Lévi, The Key of the Mysteries (1959).

Posthuma samlingar inkluderar The Equinox III(10) (1986), Commentaries on the Holy Books and Other Papers (The Equinox IV(1), 1996), The Vision and the Voice with Commentary and Other Papers (The Equinox IV(2), 1998) och essäsamlingen The Revival of Magick (1998). De fyra delarna av Crowleys viktigaste arbeten angående magi och mysticism återutgavs som Magick (Book 4, Parts I-IV) (1994, 1997).

Redigerad och omarbetad för O.T.O. Sverige från Hymenaeus Betas originaltext av Frater Oculus.