Liber AL vel Legis
Lagens Bok

SUB FIGURA
CCXX
SOM DEN FRAMFÖRDES AV
XCIII = 418
TILL
DCLXVI

Kapitel I

 1. Had! Nuits manifestation.

 2. Avslöjandet av himmelens sällskap.

 3. Var man och var kvinna är en stjärna.

 4. Vart nummer är oändligt; det finns ingen skillnad.

 5. Bistå mig, o Thebes krigsherre, i mitt avslöjande inför människors Barn!

 6. Var du Hadit, min hemliga mittpunkt, mitt hjärta & min tunga!

 7. Skåda! det uppenbaras av Aiwass Hoor-paar-kraats utsände.

 8. Khabs är i Khu, ej Khu i Khabs.

 9. Dyrka då Khabs och skåda mitt ljus spridas över er!

 10. Låt mina tjänare vara få & hemliga: de skall härska över de många & de kända.

 11. Dessa är dårar som människor dyrkar; både deras Gudar & deras människor är dårar.

 12. Träd fram, o barn, under stjärnorna, & ta ert lystmäte av kärlek!

 13. Jag är över er och i er. Min hänryckning är i er. Min glädje är att se er glädje.

 14. Ovan, är den juvelprydda azuren
    Nuits nakna prakt;
  Hon böjer sig i hänryckning för att kyssa
   Hadits dolda glöd.
  Den bevingade globen, det stjärnbeströdda blå,
  Är mina, O Ankh-af-na-khonsu!

 15. Nu skall ni veta att den oändliga rymdens utvalde präst & apostel är prinsprästen Vilddjuret; och i hans kvinna kallad den Scharlakansröda Kvinnan är all makt given. De skall samla mina barn till sin skara: de skall föra stjärnornas härlighet in i människors hjärtan.

 16. Ty han är alltid en sol och hon en måne. Men den bevingade hemliga lågan är hans och det nedböjda stjärnljuset är hennes.

 17. Men ni är ej så utvalda.

 18. Brinn uppå deras pannor, o praktfulla orm!

 19. O kvinna med azurblå ögonlock, böj dig över dem!

 20. Ritualernas nyckel finns i det hemliga ord som jag har givit honom.

 21. Hos Guden & Tillbedjaren är jag intet: de ser mig ej. De är som uppå jorden; jag är Himmelen, och det finns ingen annan Gud än jag och min herre Hadit.

 22. Nu, således, är jag känd för er vid mitt namn Nuit och för honom vid ett hemligt namn som jag kommer att ge honom då han slutligen känner mig. Då jag är Oändlig Rymd och de Oändliga Stjärnorna därav, gör ni även så. Bind intet! Låt ingen åtskillnad göras bland er mellan ett ting & något annat ting; ty därigenom kommer smärta.

 23. Men den som nyttjar detta, låt honom vara den mest framstående av alla!

 24. Jag är Nuit, och mitt ord är sex och femtio.

 25. Dividera, addera, multiplicera och förstå.

 26. Sedan sade den vackras profet och slav: Vem är jag,och vilket skall tecknet vara? Så hon svarade honom, böjde sig ned, en lekfull låga blå, allberörande, allgenomträngande, hennes ljuvliga händer uppå den svarta jorden & hennes smidiga kropp välvd >för älskog och hennes mjuka fötter skadade ej de små blommorna: Du vet! Och tecknet skall vara min hänryckning, medvetenheten om tillvarons kontinuitet, min kropps allestädes närvaro.

 27. Då svarade prästen & sade till Rymdens Drottning, i det han kysste hennes ljuvliga panna, och daggen av hennes ljus badade hela hans kropp i en sötdoftande parfym av svett: O Nuit, Himmelens oupphörliga, låt det alltid vara så; att människor ej talar om Dig som En utan som Ingen; och låt dem ej tala om dig alls, då du är oändlig!

 28. Ingen, andades ljuset, svagt & fe-likt från stjärnorna, och två.

 29. Ty jag är delad för kärleks skull, för möjligheten till förening.

 30. Detta är världens skapelse, att åtskiljandets smärta är som intet och upplösningens glädje allt.

 31. Bry er ej alls om dessa dårar bland människor och deras ve! De känner föga; det som är, balanseras av svaga glädjeämnen; men ni är mina utvalda.

 32. Hörsamma min profet! fullfölj min kunskaps prövningar! sök blott mig! Då skall min kärleks glädjeämnen förlösa er från all smärta. Detta är så: Jag svär det vid min kropps valv; vid mitt heliga hjärta och tunga; vid allt jag kan ge, vid allt jag önskar av er alla.

 33. Sedan föll prästen i en djup trans eller vanmakt & sade till Himmelens Drottning; Skriv ned prövningarna till oss; skriv ned ritualerna till oss; skriv ned lagen till oss!

 34. Men hon sade: prövningarna skriver jag ej: ritualerna skall vara till hälften kända och till hälften dolda: Lagen är för alla.

 35. Detta som du skriver är den trefaldiga Lagens bok.

 36. Min skriftställare Ankh-af-na-khonsu, prinsarnas präst, skall ej ändra en enda bokstav i denna bok; men för att undvika dårskap skall han kommentera däruppå med Ra-Hoor-Khu-its visdom.

 37. Även mantran och besvärjelser; obeah och wanga; stavens arbete och svärdets arbete; dessa skall han lära och lära ut.

 38. Han måste lära ut; men han kan göra prövningarna svåra.

 39. Lagens ord är Θελημα.

 40. Den som kallar oss Thelemiter gör intet fel om han blott ser närmare till ordet. Ty däri finns Tre Grader, Eremiten och Älskaren och Jordens människa. Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

 41. Syndens ord är Begränsning. O man! neka ej din hustru, om hon vill! O älskare, om du vill, bryt upp! Det finns intet band som kan förena de delade utom kärlek: allt annat är en förbannelse. Förbannat! Förbannat vare det till eonerna! Helvete.

 42. Låt mångfaldens tillstånd vara bundet och i avsky. Så ock med ditt allt; du har ingen annan rätt än att göra din vilja.

 43. Gör det, och ingen annan skall säga nej.

 44. Ty ren vilja, ohämmad av syfte, befriad från lust efter resultat, är på alla sätt fulländad.

 45. Det Fulländade och det Fulländade är ett Fulländat och ej två; nej, är intet!

 46. Intet är en hemlig nyckel till denna lag. Sextioett kallar Judarna den; jag kallar den åtta, åttio, fyrahundra & arton.

 47. Men de har hälften: förena med din konst så att allt försvinner.

 48. Min profet är en dåre med sitt ett, ett, ett; är ej de Oxen och intet enligt Boken?

 49. Alla ritualer är upphävda, alla prövningar, alla ord och tecken. Ra-Hoor-Khuit har tagit sitt säte i Öster vid Gudarnas Dagjämning; och låt Asar vara med Isa, som också är en. Men de är ej av mig. Låt Asar vara tillbedjaren, Isa den lidande; Hoor i sitt hemliga namn och prakt är den initierande Herren.

 50. Det finns ett ord att säga om den Hierofantiska uppgiften. Skåda! det finns tre prövningar i en, och den kan ges på tre sätt. De grova måste passera genom eld; låt de fina prövas i intellekt och de ädla utvalda i det högsta. Sålunda har ni stjärna & stjärna, system & system; låt ej en väl känna till den andra!

 51. Det finns fyra portar till ett palats; golvet i det palatset är av silver och guld; lapis lazuli & jaspis finns där; och alla sällsynta dofter; jasmin & ros och dödens emblem. Låt honom träda in genom de fyra portarna i tur och ordning eller på en gång; låt honom stå på palatsets golv. Kommer han ej sjunka? Amn. Ho! krigare, om din tjänare sjunker? Men det finns sätt och det finns sätt. Var därför storslagna: klä er alla i fina dräkter; ät mustig föda och drick söta viner och viner som skummar! Ta även ert lystmäte och vilja av kärlek som ni vill, när, var och med vem ni vill! Men alltid till mig.

 52. Om detta ej skulle vara rätt; om ni förväxlar skiljemärkena och säger: De är en; eller säger, De är många; om ritualen ej alltid är till mig: förvänta er då Ra Hoor Khuits ödesdigra domar!

 53. Detta skall pånyttföda världen, den lilla världen min syster, mitt hjärta & min tunga, till vilken jag sänder denna kyss. Dessutom, o skriftställare och profet, trots att du är en av prinsarna, skall det varken lugna dig eller fria dig. Men må hänryckning vara din och jordens glädje: alltid Till mig! Till mig!

 54. Ändra ej så mycket som stilen på en bokstav; ty skåda! du, o profet, skall ej skåda alla dessa mysterier gömda däri.

 55. Barnet av ditt innandöme, han skall skåda dem.

 56. Förvänta honom ej från Öster, ej heller från Väster; >ty från intet väntat hus kommer det barnet. Aum! Alla ord är heliga och alla profeter sanna; så länge de förstår litet grann; lös ekvationens första hälft, lämna den andra oantastad. Men du har allt i det klara ljuset, och något, dock ej allt, i mörkret.

 57. Åkalla mig under mina stjärnor! Kärlek är lagen, kärlek under vilja. Låt ej heller dårarna misstaga kärlek; ty det finns kärlek och kärlek. Det finns duvan och det finns ormen. Välj ni väl! Han, min profet, har valt, kunnig om fästningens lag och Guds Hus stora mysterium.
   Alla dessa gamla bokstäver i min Bok är riktiga; men ‫ צ‬är ej Stjärnan. Detta är också hemligt: min profet skall avslöja det för de visa.

 58. Jag ger ofattbara fröjder på jorden: visshet, ej tro, medan i livet, vid döden; outsäglig frid, vila, hänryckning; ej heller begär jag något offer.

 59. Min rökelse är av tjärved & kåda; och det finns intet blod däri: tack vare mitt hår Evighetens träd.

 60. Mitt tal är 11, liksom alla deras tal som hör till oss. Den Femuddiga Stjärnan, med en Cirkel i Mitten, & cirkeln är Röd. Min färg är svart för de blinda, men blått & guld ses av de seende. Jag har även en hemlig härlighet för de som älskar mig.

 61. Men att älska mig är bättre än alla ting: om du under nattstjärnorna i öknen strax bränner min rökelse inför mig, åkallar mig med ett rent hjärta och Ormlågan däri, så skall du komma litet grann att vila i min famn. För en kyss kommer du då att vara villig att ge allt; men den som ger en stoftpartikel skall förlora allt i den timmen. Ni skall samla varor och lager av kvinnor och kryddor; ni skall bära dyrbara juveler; ni skall överträffa jordens nationer i prakt & stolthet; men alltid i kärleken till mig, och så skall ni komma till min glädje. Jag ålägger dig innerligt att komma inför mig i en enkel skrud och täckt av en dyrbar huvudbonad. Jag älskar dig! Jag trånar efter dig! Blek eller purpur, beslöjad eller yppig, jag som är all njutning och purpur och rus av den innersta betydelsen, åtrår dig. Sätt på vingarna, och väck den ihoprullade prakten inom dig: kom till mig!

 62. Vid alla mina möten med er skall prästinnan säga — och hennes ögon skall brinna av åtrå då hon står naken och fröjdas i mitt hemliga tempel — Till mig! Till mig! i det hon framkallar lågan i allas hjärtan med sin kärlekssång.

 63. Sjung den hänryckande kärlekssången till mig! Bränn för mig parfymer! Bär för mig juveler! Drick till mig, ty jag älskar dig! Jag älskar dig!

 64. Jag är Solnedgångens dotter med ögonlock blå; jag är den yppiga natthimmelens nakna strålglans.

 65. Till mig! Till mig!

 66. Nuits Manifestation är till ända.

Kapitel II

 1. Nu! Hadits döljande.

 2. Kom! alla ni och lär hemligheten som ännu ej har uppenbarats. Jag, Hadit, är komplementet till Nu, min brud. Jag är ej utsträckt, och Khabs är namnet på mitt Hus.

 3. I sfären är jag allestädes mittpunkten, liksom hon, omkretsen, ingenstans står att finna.

 4. Dock skall hon vara känd & jag aldrig.

 5. Skåda! den gamla tidens ritualer är svarta. Låt de onda förkastas; låt de goda renas av profeten! Då skall denna Kunskap gå väl.

 6. Jag är lågan som brinner i var människas hjärta och i var stjärnas kärna. Jag är Liv och givaren av Liv, men därför är kunskapen om mig kunskapen om döden.

 7. Jag är Magikern och Exorcisten. Jag är hjulets axel och kuben i cirkeln. ”Kom till mig” är ett dåraktigt ord: ty det är jag som går.

 8. Den som dyrkat Heru-pa-kraath har dyrkat mig; illa, ty jag är dyrkaren.

 9. Kom ihåg alla ni att tillvaron är ren glädje; att alla sorger är blott skuggor; de passerar & är förbi; men det finns det som återstår.

 10. O profet! du är ovillig att ta till dig denna skrift.

 11. Jag ser dig hata handen & pennan; men jag är starkare.

 12. På grund av mig i Dig som du ej kände till.

 13. ty varför? Ty du var den vetande, och jag.

 14. Låt nu denna helgedom beslöjas: låt nu ljuset uppsluka människor och förtära dem med blindhet!

 15. Ty jag är perfekt, som Inte är; och mitt nummer är nio för dårarna; men för de rättrådiga är jag åtta, och ett i åtta: Vilket är väsentligt, ty jag är verkligen ingen. Kejsarinnan och Konungen hör ej till mig; ty det finns ytterligare en hemlighet.

 16. Jag är Kejsarinnan & Hierofanten. Således elva, liksom min brud är elva.

 17. Hör mig, ni suckarnas folk!
    Smärtans och ångerns sorger
  Lämnas till de döda och döende,
    De som ej känner mig ännu.

 18. De är döda, dessa kamrater; de känner ej. Vi är ej för de fattiga och sorgsna: jordens herrar är vår släkt.

 19. Skall en Gud bo i en hund? Nej! men de högsta hör till oss. De skall fröjdas, våra utvalda: de som sörjer hör ej till oss.

 20. Skönhet och styrka, sprittande skratt och utsökt dåsighet, kraft och eld, hör till oss.

 21. Vi har intet med de utstötta och de odugliga att göra: låt dem dö i sin eländighet. Ty de känner ej. Medlidande är konungars last: trampa ned de usla & de svaga: detta är de starkas lag: detta är vår lag och världens glädje. Tänk ej, o konung, uppå den lögnen: Att Du Måste Dö: sannerligen skall du ej dö, utan leva. Låt det nu vara förstått: Om Konungens kropp upplöses skall han förbli i ren hänryckning för evigt. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrka & Syn, Ljus; dessa är för Stjärnans & Ormens tjänare.

 22. Jag är Ormen som ger Kunskap & Njutning och lysande härlighet och eggar människors hjärtan med rus. För att dyrka mig inta vin och sällsamma droger om vilka jag kommer att förtälja min profet, & berusas därav! De skall ej skada er alls. Den är en lögn, denna dårskap emot jaget. Blottställande av oskuldsfullhet är en lögn. Var stark, o människa! åtrå, njut av allt sinnligt och hänförande: frukta ej att någon Gud skall förneka dig för detta.

 23. Jag är ensam: det finns ingen Gud där jag är.

 24. Skåda! dessa är allvarliga mysterier; ty det finns även de av mina vänner som är eremiter. Förvänta er nu ej att finna dem i skogen eller på berget; utan i sängar av purpur, smekta av praktfulla bestar till kvinnor med stora lemmar, och eld och ljus i sina ögon, och mängder av flammande hår omkring dem; där skall ni finna dem. Ni skall se dem härska, vid segerrika arméer, vid all glädje; och det skall finnas i dem en glädje en miljon gånger större än detta. Giv akt på att ej någon tvingar en annan, Konung emot Konung! Älska varandra med brinnande hjärtan; trampa på de tarvliga människorna i er stolthets vilda lust, på er vredes dag.

 25. Ni är emot folket, O mina utvalda!

 26. Jag är den ihopringlade hemliga Ormen redo att skjuta fram: i mitt ihopringlande finns glädje. Om jag lyfter upp mitt huvud, är jag och min Nuit ett. Om jag sänker mitt huvud och sprutar fram gift, så hänförs jorden och jag och jorden är ett.

 27. Det finns stor fara i mig; ty den som ej förstår dessa runor kommer att göra ett digert misstag. Han kommer att falla ned i avgrunden som kallas Därför, och där skall han förgås med Förnuftets hundar.

 28. Nu en förbannelse över Därför och hans släkte!

 29. Må Därför förbannas för evigt!

 30. Om Viljan stannar och ropar Varför, åkallandes Därför, då stannar Viljan & gör intet.

 31. Om Makt frågar varför, då är Makt svaghet.

 32. Dessutom är förnuftet en lögn; ty det finns en oändlig & okänd faktor; & alla deras ord är förvrängda.

 33. Nog av Därför! Förbannad vare han som en hund!

 34. Men ni, o mitt folk, res er & vakna!

 35. Låt ritualerna utföras korrekt med glädje & skönhet!

 36. Det finns ritualer för elementen och fester för tiderna.

 37. En fest för Profeten och hans Bruds första natt!

 38. En fest för de tre dagarna av skrivandet av Lagens Bok.

 39. En fest för Tahuti och Profetens barn — hemlig, O Profet!

 40. En fest för den Yttersta Ritualen och en fest för Gudarnas Dagjämning.

 41. En fest för eld och en fest för vatten; en fest för livet och en större fest för döden!

 42. En fest var dag i era hjärtan i min hänrycknings glädje!

 43. En fest var natt till Nu och den yttersta hänförelsens njutning!

 44. Ja! festa! fröjdas! det finns ingen fruktan hädanefter. Det finns upplösningen och evig hänryckning i Nus kyssar.

 45. Det finns död för hundarna.

 46. Sviktar du? Är du bedrövad? Finns fruktan i ditt hjärta?

 47. Där jag är finns ej dessa.

 48. Ömka ej de fallna! Jag kände dem aldrig. Jag är ej för dem. Jag tröstar ej: jag hatar den tröstade & tröstaren.

 49. Jag är unik & erövrare. Jag hör ej till slavarna som förgås. Vare de förbannade & döda! Amen. (Detta gäller de 4: det finns en femte som är osynlig, & däri är jag som ett spädbarn i ett ägg.)

 50. Blå är jag och gyllene i min bruds sken: men den röda glimten finns i mina ögon; & mitt glitter är purpur & grönt.

 51. Purpur bortom purpur: det är ljuset högre än synen.

 52. Det finns en slöja: den slöjan är svart. Det är den blygsamma kvinnans slöja; det är sorgens slöja & dödens svepning: detta hör ej till mig. Riv ned de förljugna århundradenas spöke: beslöja ej era laster i dygdiga ord: dessa laster är till min gagn; ni gör väl, & jag kommer att belöna er här och hädanefter.

 53. Frukta ej, o profet, när dessa ord sägs skall du ej vara bedrövad. Du är uttryckligen min utvalde; och välsignade är de ögon du kommer att betrakta med glädje. Men jag kommer att dölja dig i en sorgens mask: de som ser dig skall frukta att du är fallen: men jag upplyfter dig.

 54. Ej heller skall de som högt skriker ut sin dårskap att du ej menar något gagnas; du skall avslöja det: du gagnas: de är slavarna under därför: De hör ej till mig. Punkterna som du vill; bokstäverna? ändra dem ej i stil eller värde!

 55. Du skall utverka det Engelska Alfabetets ordning & värde; du skall finna nya symboler att tillskriva dem.

 56. Vik hädan! ni hånare; trots att ni skrattar till min ära skall ni ej skratta länge: när ni sedan är sorgsna vet då att jag har försakat er.

 57. Han som är rättfärdig skall förbli rättfärdig; han som är oren skall förbli oren.

 58. Ja! tro ej på förändring: ni skall vara som ni är & ej annorledes. Därför skall jordens konungar vara Konungar för evigt: slavarna skall tjäna. Det finns ingen som skall kastas ned eller lyftas upp: allt är alltid som det varit. Dock finns det förklädda mina tjänare: det kan vara så att tiggaren där borta är en Konung. En Konung kan välja sin klädnad som han vill: det finns intet säkert prov: men en tiggare kan ej dölja sin fattigdom.

 59. Ge därför akt! Älska alla, ty måhända där en Konung döljs! Säger du så? Dåre! Om han är en Konung kan du ej skada honom.

 60. Slå därför hårt & lågt, och åt helvete med dem, mästare!

 61. Det finns ett ljus framför dina ögon, o profet, ett oönskat ljus, högst önskvärt.

 62. Jag är upplyft i ditt hjärta; och stjärnornas kyssar regnar hårt uppå din kropp.

 63. Du är uttömd i inspirationens yppiga överflöd; utandningen är ljuvare än döden, kvickare och mer skrattfylld än en smekning av Helvetets egen mask.

 64. Åh! du är överväldigad: vi är uppå dig; vår njutning är över hela dig: hell! hell: Nus profet! Hads profet! Ra-Hoor-Khus profet! Fröjdas nu! kom nu i vår prakt & hänförelse! Kom i vår passionerade frid, & skriv ljuva ord för Konungarna!

 65. Jag är Mästaren: du är den Helige Utvalde.

 66. Skriv, & finn hänryckning i skrivandet! Arbeta, & var vår bädd i arbetet! Hänförs av livets & dödens glädje! Ah! din död skall vara ljuvlig: vem än som bevittnar den skall bli glad. Din död skall vara förseglingen på löftet om vår livslånga kärlek. Kom! lyft upp ditt hjärta & fröjdas! Vi är ett; vi är intet.

 67. Vänta! Vänta! Håll ut i din hänförelse; svimma ej av de ypperliga kyssarna!

 68. Hårdare! Håll upp dig själv! Lyft ditt huvud! andas ej så djupt — dö!

 69. Ah! Ah! Vad känner jag? Är ordet uttömt?

 70. Det finns hjälp & hopp i andra besvärjelser. Visdomen säger: var stark! Då kan du utstå mer glädje. Var ej djurisk; förfina din hänförelse! Om du dricker, drick efter konstens åtta och nittio regler: om du älskar, överträffa med finkänslighet; och om du gör något glädjefullt, låt det finnas skarpsinne däri!

 71. Men överträffa! överträffa!

 72. Sträva alltid efter mer! och om du sannerligen är min — och tvivla ej på det, och om du alltid är glädjefull! — är döden kronan på allt.

 73. Ah! Ah! Döden! Döden! du skall längta efter döden. Döden är förbjuden, o människa, för dig.

 74. Din längtans varaktighet skall vara dess äras styrka. Han som lever länge & åtrår döden mycket är alltid Konungen bland Konungarna.

 75. Ja! lyssna till siffrorna & orden:

 76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 2 4 8 9 R P S T O V A L. Vad betyder detta, o profet? Du vet ej; ej heller skall du någonsin veta. Det kommer en efterföljare till dig: han skall uttyda det. Men kom ihåg, o utvalde, att vara jag; att följa Nus kärlek i den stjärnupplysta himmelen; att se uppå människorna, att förtälja detta glädjebud för dem.

 77. O var du stolt och mäktig bland människor!

 78. Lyft upp dig själv! ty din like finns ej bland människor eller bland Gudar! Lyft upp dig själv, o min profet, din reslighet skall överträffa stjärnorna. De skall dyrka ditt namn, orubbligt, mystiskt, förunderligt, människans nummer; och namnet på ditt hus 418.

 79. Slutet på Hadits döljande; och välsignelse & dyrkan till den ljuvliga Stjärnans profet!

Kapitel III

 1. Abrahadabra; Ra Hoor Khuts vedergällning.

 2. Det råder åtskillnad hitom hemåt; det finns ett ord ej känt. Besvärjelserna är döda; allt är ej något. Pass på! Vänta! Frammana Ra-Hoor-Khuits besvärjelse!

 3. Låt det nu först förstås att jag är en Krigets och Hämndens gud. Jag skall handskas hårt med dem.

 4. Välj ni en ö!

 5. Befäst den!

 6. Gödsla den med krigsmaskineri!

 7. Jag kommer att ge er en krigsmaskin.

 8. Med den skall ni förgöra folken; och ingen skall stå i er väg.

 9. Smyg! Retirera! På dem! detta är Erövringskrigets Lag: sålunda skall min dyrkan vara kring mitt dolda hus.

 10. Skaffa själva uppenbarelsestelen; ställ den i ditt hemliga tempel — och det templet är redan rätt iordningställt — & det skall vara din Kiblah för alltid. Den skall ej falna, utan förunderlig färg skall komma tillbaks till den dag efter dag. Inneslut den bakom låst glas som ett bevis inför världen.

 11. Detta skall vara ditt enda bevis. Jag förbjuder dryftande. Erövra! Det är nog. Jag kommer att göra befrielsen från det illa skötta huset i den Segerrika Staden enkel för dig. Du skall själv förmedla den genom dyrkan, o profet, även om du ej tycker om det. Du skall utsättas för fara & besvär. Ra-Hoor-Khu är med dig. Dyrka mig med eld & blod; dyrka mig med svärd & med spjut. Låt kvinnan vara behängd med ett svärd inför mig: låt blod flyta i mitt namn. Trampa ned Hedningarna; var uppå dem, o krigare, jag skall ge dig av deras kött att äta!

 12. Offra boskap, små som stora: efter ett barn.

 13. Men ej nu.

 14. Ni skall se den stunden, o välsignade Vilddjur, och du hans åtrås Scharlakansröda Konkubin!

 15. Ni skall bli sorgsna därav.

 16. Förvänta ej alltför ivrigt att uppfånga löftena; frukta ej att genomgå förbannelserna. Ni, ej ens ni, känner till all dess betydelse.

 17. Frukta ej alls; frukta varken människor eller Öden, eller gudar, eller någonting. Frukta ej pengar, ej heller skrattet från folkets dårskap, eller någon annan makt i himmelen eller uppå jorden eller under jorden. Din tillflykt är Nu liksom Hadit ditt ljus; och jag är styrkan, kraften, spänsten i dina armar.

 18. Låt nåd fara: förbanna de som ömkar! Dräp och tortera; skona ej; var uppå dem!

 19. Den stelen skall de kalla Ödslighetens Styggelse; räkna väl dess namn & det skall vara för dig som 718.

 20. Varför? På grund av Därförs fall, så att han ej är där igen.

 21. Sätt upp min bild i Öster: du skall köpa dig en bild som jag kommer att visa dig, särskild, ej olik den du känner. Och det skall med ens vara lätt för dig att göra detta.

 22. De andra bilderna samlas omkring mig för att stödja mig: låt alla dyrkas, ty de skall flockas för att upphöja mig. Jag är det synliga objektet för dyrkan; de andra är hemliga; de är för Vilddjuret & hans Brud: och för vinnarna av Prövning x. Vad är detta? Du skall veta.

 23. Till parfym blanda mjöl & honung & tjocka lämningar av rött vin: sedan Abramelinolja och olivolja, och efteråt mildra & runda av med fylligt färskt blod.

 24. Det bästa blodet är månens, månatligt: därefter ett barns färska blod, eller droppar från himmelens härskara: sedan från fiender; sedan från prästen eller från dyrkarna: sist från något djur, oavsett vilket.

 25. Bränn detta: av detta gör kakor & ät till mig. Detta har även en annan användning; låt det läggas inför mig och redas av din böns väldoft: det skall bli som vore det fullt av skalbaggar och för mig heliga krypande ting.

 26. Dräp dessa, i det du namnger dina fiender; & de skall falla inför dig.

 27. Dessa skall även väcka lust & lustans kraft i dig vid ätandet därav.

 28. Ni skall även vara starka i krig.

 29. Vidare, om de bevaras länge, är det bättre; ty de sväller med min kraft. Allt inför mig.

 30. Mitt altare är av mässingsfiligran: bränn därpå i silver eller guld!

 31. Det kommer en rik man från Väster som skall hälla sitt guld över dig.

 32. Av guld smid stål!

 33. Var redo att fly eller slå ned!

 34. Men din heliga plats skall förbli orörd genom århundradena: även om med eld och svärd det brännes ned & ödelägges, kommer dock där stå ett osynligt hus, och skall stå till den Stora Dagjämningens fall; då Hrumachis skall uppstå och den med den dubbla staven överta min tron och plats. Ännu en profet skall uppstå och bringa ny feber från skyarna; en annan kvinna skall väcka Ormens lust & dyrkan; ännu en själ av Gud och vilddjur skall blandas i den globförsedda prästen; ett annat offer skall befläcka graven; en annan konung skall härska; och välsignelse ej längre flöda Till den Hökhövdade mystiske Herren!

 35. Hälften av Heru-ra-has ord, kallad Hoor-pa-kraat och Ra-Hoor-Khut.

 36. Sedan sade profeten till Guden:

 37. Jag tillber dig i sången —

  Jag är Thebes Herre, och jag
    Mentus inspirerade språkrör;
  För mig avtäcks den beslöjade skyn,
    Den självdräpte Ankh-af-na-khonsu
  Vars ord är sanning. Jag åkallar, jag hälsar
    Din närvaro, O Ra-Hoor-Khuit!

  Yttersta förening blottad!
    Jag tillber Din andedräkts makt,
  Högste och fruktansvärde Gud,
    Som får gudarna och döden
  Att skälva inför Dig: —
    Jag, jag tillber dig!

  Träd fram på Ras tron!
    Öppna vägarna för Khu!
  Lys upp vägarna för Ka!
    Khabs vägar strömmar igenom
  För att egga eller lugna mig!
    Aum! låt det döda mig!

 38. Så att ditt ljus är i mig; & dess röda låga är som ett svärd i min hand för att driva igenom din ordning. Det finns en hemlig dörr som jag skall skapa för att instifta din väg i alla väderstreck, (dessa är bönerna, såsom du skrivit), som det är sagt:

  Ljuset är mitt; dess strålar förtär
    Mig: jag har skapat en hemlig dörr
  Till Ra och Tums Hus,
    till Khephra och Ahathoor.
  Jag är din Thebier, O Mentu,   Profeten Ankh-af-na-khonsu!

  Vid Bes-na-Maut mitt bröst jag slår;
    Vid vise Ta-Nech väver jag min besvärjelse.
  Visa din stjärnprakt, O Nuit!
    Bjud in mig i ditt Hus att vistas,
  O bevingade orm av ljus, Hadit!
    Bliv kvar hos mig, Ra-Hoor-Khuit!

 39. Allt detta och en bok för att förtälja hur du kom hit och ett återgivande av detta bläck och papper för alltid — ty i den är det hemliga ordet & ej blott på engelska — och din kommentar till denna Lagens Bok skall tryckas vackert i rött bläck och svart uppå vackert papper gjort för hand; och till var man och kvinna som du möter, om än blott för att äta eller dricka med dem, skall Lagen ges. Då skall de månne våga förbli i denna lycksalighet eller ej; det har ingen betydelse. Gör detta kvickt!

 40. Men arbetet med kommentaren? Det är enkelt; och Hadit brinnande i ditt hjärta skall göra din penna rask och säker.

 41. Etablera vid din Kaaba ett kontor: allt måste göras noggrant och affärsmässigt.

 42. Prövningarna skall du själv övervaka, undantaget endast de blinda. Neka ingen, men du skall känna igen & förgöra förrädarna. Jag är Ra-Hoor-Khuit; och jag är mäktig nog att försvara min tjänare. Framgång är ditt bevis: gräla ej; omvänd ej; tala ej för mycket! De som söker fånga dig, störta dig, attackera dem utan ömkan eller förskoning; & förgör dem fullständigt. Kvick som en orm som är trampad på, vänd och hugg till! Var du än dödligare än han! Drag ned deras själar till ohyggliga kval: skratta åt deras fruktan: spotta på dem!

 43. Låt den Scharlakansröda Kvinnan ta sig i akt! Om ömkan och medlidande och ömhet besöker hennes hjärta; om hon lämnar mitt arbete för att leka med gamla ljuvligheter; då skall min hämnd bli känd. Jag kommer att dräpa hennes barn: jag kommer att fjärma hennes hjärta: jag kommer att fördriva henne från människorna: likt en skyggande och föraktad sköka skall hon krypa genom skymningsvåta gator och dö kall och uthungrad.

 44. Men låt henne resa sig i stolthet! Låt henne följa mig på min väg! Låt henne utföra osedlighetens arbete! Låt henne dräpa sitt hjärta! Låt henne vara högljudd och otrogen! Låt henne vara täckt av juveler och dyrbara kläder, och låt henne vara skamlös inför alla människor!

 45. Då kommer jag att lyfta henne till maktens höjder: då kommer jag att genom henne avla ett barn mäktigare än alla jordens konungar. Jag kommer att fylla henne med glädje: med min kraft skall hon se & slå emot Nus dyrkan: hon skall uppnå Hadit.

 46. Jag är Fyrtiotalets Krigsherre: Åttiotalet hukar sig inför mig & är förnedrat. Jag kommer att leda er till seger & glädje: jag kommer att vara vid era vapen i strid & ni skall njuta av att dräpa. Framgång är ert bevis; mod är er rustning; gå på, gå på, i min styrka; & ni skall ej vända för någon!

 47. Denna bok skall översättas till alla tungomål: men alltid med originalet i Vilddjurets handskrift; ty i bokstävernas händelsevisa form och deras läge i förhållande till varandra: i dessa finns mysterier som intet Vilddjur skall förutsäga. Låt honom ej försöka: men det kommer en efter honom, när säger jag ej, som skall uppdaga Nyckeln till allt. Då är denna dragna linje en nyckel: då är denna kvadrerade cirkel i dess misslyckande också en nyckel. Och Abrahadabra. Det skall vara hans barn & detta på ett sällsamt vis. Låt honom ej söka efter detta; ty blott därigenom kan han falla från det.

 48. Nu är detta bokstävernas mysterium avklarat, och jag vill gå vidare till den heligare platsen.

 49. Jag finns i ett hemligt fyrfaldigt ord, hädelsen emot människors alla gudar.

 50. Förbanna dem! Förbanna dem! Förbanna dem!

 51. Med mitt Hökhuvud hackar jag på Jesus ögon där han hänger uppå korset.

 52. Jag slår mina vingar i Mohammeds ansikte & förblindar honom.

 53. Med mina klor sliter jag ut köttet från Indiern och Buddhisten, Mongolen och Din.

 54. Bahlasti! Ompehda! Jag spottar på era försupna trosbekännelser.

 55. Låt obefläckade Maria slitas uppå hjul: för hennes skull låt alla kyska kvinnor vara fullständigt föraktade bland er!

 56. Tillika för skönhet och kärleks skull!

 57. Förakta också alla ynkryggar; yrkessoldater som ej vågar slåss, utan leker; förakta alla dårar!

 58. Men de starka och de stolta, de kungliga och de ädla; ni är bröder!

 59. Som bröder slåss ni!

 60. Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.

 61. Det finns ett slut på ordet från Guden som tronar i Ras säte, som upplyser själens stöttepelare.

 62. Till Mig visar ni vördnad! till mig kommer ni genom prövningens vedermödor, vilket är salighet.

 63. Dåren läser denna Lagens Bok och dess kommentar; & han förstår den ej.

 64. Låt honom genomgå den första prövningen, & det kommer att vara som silver för honom.

 65. Genom den andra, guld.

 66. Genom den tredje, stenar av dyrbart vatten.

 67. Genom den fjärde, urgnistor från den innerliga elden.

 68. Dock skall den för alla tyckas vacker. Dess fiender som ej säger så är blott lögnare.

 69. Det finns framgång.

 70. Jag är den Hökhövdade Herren av Tystnad & av Styrka; min nemyss höljer den nattblå himmelen.

 71. Hell! ni tvillingkrigare vid världens pelare! ty er tid är nära förestående.

 72. Jag är Herren av Maktens Dubbla Stav; Coph Nias Krafts stav — men min vänstra hand är tom, ty jag har krossat ett Universum; & intet förblir.

 73. Klistra arken från höger till vänster och uppifrån och ned: skåda därefter!

 74. Det finns en dold och strålande prakt i mitt namn, liksom midnattens sol alltid är sonen.

 75. Ordens slut är Ordet Abrahadabra.

  Lagens Bok är Skriven
  och Dold.
  Aum. Ha.

Kommentaren

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Det är förbjudet att studera denna Bok. Det är klokt att förstöra detta exemplar efter första läsningen.

Den som ej beaktar detta gör så på egen risk och utsätter sig själv för faror. Dessa är mycket hemska.

De som diskuterar innehållet i denna Bok skall undvikas av alla likt pesthärdar.

Alla frågor angående Lagen skall avgöras endast genom hänvändelse till mina skrifter, var och en för sig själv.

Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

Prinsarnas präst,
Ankh-f-na-khnosu