Små essäer på väg mot sanning

Små essäer på väg mot sanning

I Små essäer på väg mot sanning undersöker Aleister Crowley sexton begrepp som är grundläggande för mänsklig existens i ljuset av den heliga Kabbalan. Dessa essäer är en filosofisk tour de force där han avhandlar de krafter, attribut och erfarenheter som utgör människan. Det är ett av Crowleys mest mogna verk, och eftersom det är riktat till den intelligenta skeptikern snarare än till specialisten, bildar det en klar introduktion till de Vises Stig. Aleister Crowley (1875–1947) var en av 1900-talets mest djupgående studenter av magi, kabbala och yoga. Han är nu allmänt erkänd som den första västerländska forskaren som gav initiation och andligt arbete en genuint vetenskaplig metod. Genom att förena ockultism med fysisk vetenskap, matematik och filosofi uppnådde Crowley en varaktig syntes som fortfarande är oöverträffad i begriplighet och insikt.

Publicerad på svenska 2021 i 418 exemplar, 88 sidor, 185 mm x 135 mm, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag tryckt i fyrfärg.

Finns att köpa via webben på bl.a. Bokus, AdLibris, CDON.


In Little Essays Toward Truth, Aleister Crowley examines sixteen concepts fundamental to human existence in the light of the Holy Qabalah. These essays are a philosophical tour de force, in which he discusses, each in turn, various of the powers, attributes and experiences that go to make up Man. It is one of Crowley’s most mature works, and since it is addressed to the intelligent sceptic, rather than the specialist, it forms a lucid introduction to the Path of the Wise..

Published in Swedish 2021 E.V. in 418 copies, 88 pages, 185 mm x 135 mm (ca 7,3 x 5,3 inches), hardcover with gold embossing, four-colour print dustjacket.

Contact fsr@oto.se for more information.